Idealne programy motywacyjne dla pracowników

Programy lojalnościowe i motywacyjne cieszą się rosnącą popularnością wśród pracowników, dlatego pracodawcy coraz śmielej czerpią z potencjału drzemiącego w tym rozwiązaniu. Wszystko dzięki temu, że istnieje wiele ważnych powodów, dla których tego typu strategie odgrywają współcześnie kluczową rolę w procesie efektywnego, rozsądnego i ukierunkowanego na przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawdź, jakimi cechami charakteryzuje się optymalny system motywacyjny, który odnosi sukcesy w praktyce.

Czym są programy motywacyjne?

Program motywacyjny dla pracowników jest zestawem obowiązujących w danej organizacji instrumentów stosowanych do wpływania na poziom zaangażowania poszczególnych członków zespołu. To starannie zaplanowana strategia, która ma przynosić długofalowe skutki w zakresie umiejętnego motywowania kadry pracowniczej. Najczęściej za fundament uznaje się tutaj dostarczanie pracownikom odpowiednio dobranych benefitów płacowych i pozapłacowych. W tym zakresie stawia się między innymi na karty lub bony podarunkowe, dofinansowanie posiłków w pracy, przyznawanie wejściówek na siłownię oraz dopłaty do szkoleń i kursów. Za bonus można także uznać elastyczny czas wykonywania obowiązków zawodowych, możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach, przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wyrażaną indywidualnie aprobatę, czy udzielaną na forum pochwałę.

Uczestnicy takich programów to osoby zatrudnione na różnych stanowiskach – zatem beneficjentami mogą być pracownicy niższego szczebla, ale też przedstawiciele kadry zarządzającej. Systemy motywacyjne są kierowane do grup odbiorców o różnej liczebności (zarówno kilkunastoosobowych, jak i kilkudziesięcioosobowych zespołów). Samo stosowanie motywatorów sprawdza się bez względu na branżę, w jakiej działa konkretna firma, czy specyfikę prowadzonej przez nią działalności. Widać więc, że możliwość różnorodnego oraz elastycznego konstruowania programów motywacyjnych dla pracowników, czyli wyróżniająca je uniwersalność, daje szerokie pole do popisu.

Jak działają programy motywacyjne dla pracowników?

Funkcjonowanie w organizacjach właściwie dobranych systemów, czy programów motywacyjnych to wartość dodana doceniana zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Jeśli taka strategia będzie odpowiednio dopasowana, zaplanowana, a następnie wdrożona, przyniesie wiele korzyści, trzeba więc zadbać o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Mechanizmy wykorzystywane w ramach programów motywacyjnych, gdy zostaną prawidłowo wyselekcjonowane, sprawiają, że członkowie zespołu mają więcej zapału do pracy, są bardziej zmobilizowani i kreatywni, wykazują się inicjatywą, samodzielnie szukają nowych rozwiązań, pracują dokładniej, a realizacja powierzonych obowiązków jest dla nich źródłem prawdziwej satysfakcji.

Doceniony, spełniony oraz zadowolony z rozwoju swojej kariery zawodowej pracownik to dobry pracownik, który czuje się częścią danej organizacji i nie myśli o zmianie pracy. Idealny program motywacyjny nie tylko ogranicza rotację, a co za tym idzie, zmniejsza koszty, jakie trzeba byłoby ponieść na rekrutację, ale również zwiększa szanse na dotarcie do kompetentnych oraz wyspecjalizowanych kandydatów. To znaczący wyróżnik firmy na tle konkurencji, pozytywnie kształtujący jej wizerunek i zwiększający jej atrakcyjność na rynku pracy.

Na czym skupia się dobry program motywacyjny dla pracowników?

Systemy motywacyjne mogą być skutecznymi motorami napędowymi, wzmacniającymi pożądane zachowania i postawy. Jednak, aby w rzeczywistości tak się stało, powinny one charakteryzować się kilkoma cechami. Skuteczny program motywacyjny dla pracowników jest: profesjonalny, kompleksowy, elastyczny, przemyślany, stymulujący, atrakcyjny, adekwatny, zindywidualizowany oraz oparty na przejrzystych i zrozumiałych przez odbiorców regułach. Dodatkowo każda taka strategia musi mieć swój cel.

Punkt wyjścia dla budowy dobrego programu motywacyjnego stanowi dogłębne zapoznanie się z aktualnymi oczekiwaniami wszystkich zatrudnionych i ustalenie celu, do którego się dąży. Zdobycie wiedzy na temat głównych bodźców zachęcających do działania pozwala trafnie dopasować rodzaj oferowanych benefitów do rzeczywistych wymagań pracowników. Tylko schematy motywacyjne uwzględniające zróżnicowanie załogi przekładają się na realne wyniki, dlatego warto zadbać, aby oferowane świadczenia dawały swobodę wyboru i dotyczyły różnych sfer ludzkiego życia. Jednocześnie system motywowania ma być skrojony na miarę potrzeb konkretnej firmy i ustalonych przez nią priorytetów biznesowych, a także zgodny z jej misją oraz kulturą organizacyjną. Nie bez znaczenia jest ponadto zaplecze finansowe, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, jak również jego otoczenie konkurencyjne. Czytelne oraz precyzyjnie sformułowane zasady działania wybranego modelu programu motywacyjnego powinny zostać zamieszczone w regulaminie i zaakceptowane przez osoby, które mają się do nich stosować.

Ważne jest, aby poszczególne elementy takiej strategii uzupełniały się wzajemnie, tworząc logiczną oraz spójną całość. Uwzględnienie tych wszystkich aspektów to klucz do osiągnięcia wytyczonych pierwotnie celów i przekonania się w praktyce, że odnoszące sukcesy programy motywacyjne generują korzyści dostrzegalne na wielu płaszczyznach.