Czym jest wellbeing w firmie?

(5 min czytania)
Simon Sinek uderza w sedno: Twoi pracownicy są kluczem do sukcesu twojej firmy. Z tego artykułu dowiesz się, jak dbanie o ich dobrostan poprzez programy benefitowe może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Przekonaj się, dlaczego inwestowanie w wellbeing w miejscu pracy jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Wellbeing to pojęcie, które w ostatnim czasie jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Jego popularność wynika przede wszystkim z tego, że choć odnosi się zwłaszcza do sfery życia zawodowego, bezpośrednio wiąże się również z życiem prywatnym pracowników. Co trzeba zrobić, żeby wprowadzić wellbeing w miejscu pracy? Jakie korzyści przyniesie to zarówno zatrudnionym, jak i całej organizacji? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Wellbeing – co to jest?

Wellbeing to dobrostan fizyczny i psychiczny. Na przestrzeni ludzkiego życia poziom pojmowanego tak komfortu może się zmieniać, w zależności chociażby od dokonywanych wyborów, relacji z ludźmi, czy środowiska, w jakim się funkcjonuje. Martin Seligman wskazał pięć elementów dobrostanu. Na tak zwany model PERMA składają się: pozytywne emocje (positive emotions), zaangażowanie (engagement), relacje (relationship), poczucie sensu/znaczenia (meaning) oraz osiągnięcia (accomplishment).

Uznanie i docinanie a dobrostan pracowników

Uznanie i docenianie przez innych, takich jak współpracownicy, ma znaczący wpływ na dobrostan według modelu PERMA. W kontekście PERMA, uznanie i docenienie wpisuje się głównie w dwie kategorie: relacje i pozytywne emocje.

Relacje: Otrzymywanie uznania i docenienia od współpracowników może wzmacniać relacje międzyludzkie. To buduje poczucie przynależności i wsparcia, które są kluczowymi elementami dobrostanu zgodnie z modelem PERMA.

Pozytywne emocje: Otrzymywanie pozytywnych komentarzy i kudosów od innych może wywołać uczucia satysfakcji, radości i wdzięczności. Te pozytywne emocje są kluczowymi elementami dobrostanu emocjonalnego według modelu PERMA.

W związku z tym, uznanie i docenienie ze strony współpracowników mogą przyczynić się do naszego dobrostanu, zarówno poprzez wzmacnianie relacji, jak i poprzez wywoływanie pozytywnych emocji. Dlatego też budowanie środowiska pracy, w którym ludzie doceniają i uznają siebie nawzajem, może być korzystne dla ogólnego dobrostanu i efektywności w miejscu pracy.

Platforma benefitowa Carrotspot i kluczowe funkcje dla wzmacniania dobrostanu pracowników

programy motywacyjne, w których pracownicy są wyróżniani i doceniani zarówno przez przełożonych, jak i współpracowników, oraz programy kudosowe i komunikacja oparta na feedbacku pracowniczym, mogą być doskonałym sposobem na wspieranie dobrostanu w miejscu pracy zgodnie z modelem PERMA. Oto dlaczego:

Uznanie i docenienie: Programy motywacyjne, w których pracownicy są wyróżniani za swoje osiągnięcia i wysiłek, dostarczają im uczucia uznania i docenienia. To może prowadzić do zwiększenia motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Pozytywne emocje: Otrzymywanie pozytywnego feedbacku od przełożonych i współpracowników oraz otrzymywanie nagród i wyróżnień może wywoływać pozytywne emocje, takie jak radość, wdzięczność i satysfakcja.

Relacje: Programy motywacyjne i komunikacja oparta na feedbacku mogą również wzmacniać relacje między pracownikami. Wspólna celebracja sukcesów, wzajemne wsparcie i docenienie osiągnięć mogą sprzyjać budowaniu pozytywnego środowiska pracy i więzi między pracownikami.

W rezultacie, tego rodzaju inicjatywy mogą wspomagać różne aspekty dobrostanu w miejscu pracy, takie jak motywacja, zaangażowanie, relacje międzyludzkie i satysfakcja z pracy, co przyczynia się do ogólnego pozytywnego doświadczenia pracy dla pracowników.

Zobacz, jak proste jest podniesienie dobrostanu Twojego zespołu! Sprawdź siłę programów motywacyjnych, feedbacku i kudosów!

Wellbeing pracowników – jak go osiągnąć?

Jak pracodawca może pomóc swoim pracownikom osiągnąć maksymalny dobrostan? Jest kilka sposobów na wellbeing w organizacji. Wśród tych najczęściej spotykanych metod wymienia się: zachęcanie do robienia przerw w pracy, traktowanie zdrowia psychicznego na równi ze zdrowiem fizycznym, naukę technik radzenia sobie ze stresem, organizowanie warsztatów z komunikacji interpersonalnej, zaaranżowanie w miejscu pracy przestrzeni do odpoczynku, czy dostarczanie benefitów pozwalających zadbać o kondycję swojego organizmu (np. karty sportowe albo pakiety medyczne). Liczy się także okazywanie wsparcia w zakresie zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, w czym może pomóc na przykład możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej oraz elastyczne godziny pracy. Oczywiście są to tylko przykładowe inicjatywy wellbeingowe, którymi warto się zainspirować i dostosować do rezultatów, jakie chce się uzyskać w danym przypadku oraz oczekiwań członków zespołu względem takich przedsięwzięć.

Zauważ, że każdy może mieć odmienne oczekiwania zależnie od własnej sytuacji. Dlatego właśnie warto dać pracownikom możliwość wyboru odpowiednich benefitów, dostosowanych do ich potrzeb i warunków życiowych.

Jeśli nie masz jeszcze narzędzia ułatwiającego wybór benefitów dla każdego pracownika, zawsze istnieje możliwość jego wprowadzenia.

Jak wellbeing działa w praktyce?

Wellbeing niejednokrotnie uznawany jest za klucz do sukcesu firmy. Co pozytywnego przynosi troska o dobrostan członków zespołu? Najważniejsze korzyści to: lepsza atmosfera w miejscu pracy (sprzyjająca kreatywności, innowacjom oraz rozwojowi), zmniejszenie absencji chorobowej wśród pracowników, a także wzrost zadowolenia podwładnych, którzy z większą pasją i zaangażowaniem realizują zawodowe obowiązki. Ponadto promowanie dbałości o dobrostan zatrudnionych pozytywnie wpływa na wizerunek firmy oraz wyróżnia ją na tle konkurencji. Choć wdrażanie programów wellbeingowych może wymagać inwestycji czasu i zasobów pieniężnych, profity, jakie z tego wynikają, przeważają nad kosztami, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania organizacji. Warto więc zdecydować się na taki krok.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert w zarządzaniu strategią HR i B+R, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Doświadczony menedżer i dyrektor odpowiedzialny za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacjach. Przez ponad 15 lat zajmuje się badaniem dynamiki organizacyjnej i postaw pracowników. Przeprowadził liczne badania i analizy w dziedzinach psychologii zachowań konsumenckich, badań technologicznych i ich wpływu na ludzi, a także cyfrowych doświadczeń pracowników. Autor kilku artykułów na temat zarządzania ludźmi, przywództwa i digitalizacji HR. Orędownik Evidence Based oraz stosowania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (HR oparty na danych, analityka HR), z zainteresowaniami zawodowymi skupionymi na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Kieruje projektami wykorzystującymi People Analytics i BIG DATA w procesach Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab i LUX MED Benefity odpowiada za badania i rozwój, projekty badawcze, analizy oraz projektowanie rozwiązań wspierających działalność biznesową, w tym badania jakościowe, ilościowe oraz ewaluacyjne. Członek zespołu projektowego w projekcie "Human-Centric BI and AI Solution for Human Resource Management", gdzie opracował algorytmy umożliwiające przetwarzanie szerszego zakresu danych („miękkie” HR) oraz projektował i realizował badania ewaluacyjne dotyczące reakcji na koncepcję cyfrowego rozwiązania.