Carrotspot Motivation Value Index (CMVI). Rzetelne, trafne oraz znormalizowane narzędzie wspierające HR i biznes od Carrotspot.

(5 min czytania)
Jeśli podejmowanie decyzji na podstawie dowodów i faktów jest najmniej obarczoną ryzykiem metodą, to dlaczego niektóre działania i strategie firm projektowane na podstawie analiz lub badań nie przynoszą zakładanych korzyści? Nieprzemyślany dobór narzędzia badawczego nie tylko nie przyniesie korzyści organizacji, ale również narazi ją na straty, w najlepszym wypadku tylko finansowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są wymogi dla profesjonalnego testu,

 • z jakiego powodu stworzyliśmy autorskie narzędzie diagnostyczne CMVI.

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszy się wykorzystywanie danych w analityce HR. W sieci dostępne są wyniki ankiet, które pokazują, jak wiele firm deklaruje wykonywanie różnych badań oraz analiz, zbiera dane oraz mniej lub bardziej świadomie je wykorzystuje.

Zauważamy jednak niepokojący trend nadmiernego koncentrowania się nie na atrybutach narzędzia czy poprawności stosowanej metody badawczej i pomiaru, ale na sprawach drugorzędnych a nawet czwartorzędnych.

No bo jak wytłumaczyć sytuację, w której skrupulatnie tworzymy działania dotyczące komunikacji, równolegle uruchamiamy kampanię EB i jeszcze dodatkowy „milion” innych działań wizerunkowych, zapominając o najważniejszym – o wartości narzędzia i o jego walorach diagnostycznych, warunkujących poprawność wyników. To tak, jak podać na złotym talerzu wykwintne danie w postaci słonych paluszków . „Tu jest jakby luksusowo”.

Oczywiście ważnym aspektem jest zaprojektowanie procesu badania, jego komunikacji w organizacji i sposobu przedstawienia uzyskanych wyników. Jednak często zapominamy o właściwościach merytorycznych narzędzia badawczego. Co narzędzie mierzy? Jak mierzy? Jak interpretować wyniki i co one w ogóle oznaczają dla firmy? To są pytania, na które powinniśmy znać odpowiedź, zanim udostępnimy naszym pracownikom kwestionariusze badawcze.

Co sprawia, że test lub narzędzie psychometryczne jest dobre?

Niestety w Polsce nie ma twardych regulacji w tym zakresie. Istnieją natomiast standardy związane z konstruowaniem narzędzi diagnostycznych, również dla testów biznesowych. Czym różni się zatem dobre narzędzie od "po prostu narzędzia"?

Przede wszystkim profesjonalny test:

 • pozwala na uzyskanie takiej próbki zachowań, co do których można przyjąć (np. na podstawcie założeń teoretycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy;

 • dostarcza reguł obliczania wartości mierzonej cechy;

 • spełnia określone kryteria formalne takie, jak:

  • obiektywność - niezależność wyników testowania,

  • standaryzacja - jednolitość reguł badania testem,

  • rzetelność - dokładność pomiaru,

  • trafność - czy test mierzy właśnie to, co z założenia powinien mierzyć,

  • normalizacja - czyli określenie reguł interpretacji wyniku testowego;

 • pokazuje jak bardzo możemy zaufać poszczególnym wynikom dla badanych zmiennych (przedziały ufności).

W Carrotspot LAB wykonaliśmy tę pracę i we wspólnym projekcie razem z jednostką badawczą Uniwersytetu SWPS (SWPS Innowacje) zrealizowaliśmy projekt, którego celem było stworzenie profesjonalnego narzędzia diagnostycznego wspierającego biznes i HR. Tak powstało narzędzie Carrotspot Motivation Value Index (CMVI).

Zdjęcie 1. SWPS Innowacje - jednostka naukowa realizująca projekt Carrotspot Motivation Value Index (CMVI). Sesja warsztatu strategicznego.

Z jakiego powodu stworzyliśmy autorskie narzędzie diagnostyczne CMVI?

Decyzja o opracowaniu Carrotspot Motivation Value Index (CMVI) wynikała z potrzeby opierania się na rzetelnych danych przy projektowaniu i stosowaniu rozwiązań Carrotspot u naszych klientów. Nie mogliśmy również przejść obojętnie obok potrzeb działów HR i jednostek odpowiedzialnych za tworzenie strategii firm.

Potrzebowaliśmy narzędzia, które precyzyjnie zidentyfikuje i zmierzy kluczowe czynniki wpływające na osiąganie celów biznesowych przez organizacje oraz te, które wpływają na kulturę organizacyjną i budują tożsamość firm. Potrzebowaliśmy narzędzia pełnego i uniwersalnego, ale przede wszystkim wiarygodnego. Przyglądaliśmy się wielu istniejącym rozwiązaniom, ale żadne z nich nie spełniało naszych oczekiwań.

Dostępne są testy i narzędzia typowo psychometryczne czyli wprawdzie zwalidowane, ale niewystarczająco odnoszące się do zmiennych, które chcieliśmy analizować, ponieważ nie są dostatecznie skoncentrowane wokół organizacji i człowieka w środowisku pracy.  Koncentrują się głównie na zmiennych psychologicznych oraz terapeutycznych.

Z drugiej strony dostępne są rozwiązania, „testy”, oferowane przez biznes, które tylko fasadowo koncentrują się na istotnych z naszej perspektywy czynnikach, ale ich jakość i standard wykonania często pozostawiają dużo wątpliwości. Na rynku dostępne są testy wykorzystywane do analiz w zakresie HR, lecz częstym problemem jest brak naukowego oraz empirycznego oraz statystycznego potwierdzenia ich wartości. Z tego powodu podejmowanie na ich podstawie decyzji jednostkowych bądź strategicznych jest delikatnie mówiąc ryzykowne.

Testy obecnie dostępne na rynku są także ograniczone tematycznie – służą na ogół wytypowaniu najlepszego kandydata na dane stanowisko, poznaniu osobowości, określeniu odporności na stres czy umiejętności pracy w zespole. Brakuje natomiast zwalidowanych rozwiązań, które poświęcone są motywacji, poczuciu szczęścia i zaangażowaniu oraz wpływowi stosowanych przez firmy narzędzi, procesów i strategii.

Specjaliści HR, jako najczęściej brane pod uwagę kryteria decyzji o wyborze narzędzi psychometrycznych wskazują: trafność (93%), rzetelność (90%) oraz polskie normy (82%). Przez „dobry test” pracownicy HR rozumieją taki, który posiada odpowiednie podłoże empiryczne i psychometryczne, zapewniające spełnienie powyższych kryteriów, które razem umożliwiają organizacji dokonywanie trafnych wyborów na podstawie obiektywnych przesłanek.

Wykres 1. Co decyduje o wyborze testu. Źródło: https://nac.psychologia.pl

Jakkolwiek cieszy nas fakt, że z roku na rok wśród działów HR i u użytkowników narzędzi diagnostycznych widoczny jest trend rosnącej świadomości w zakresie parametrów jakimi powinny się charakteryzować te narzędzia, to dostępna na rynku liczba spełniających te kryteria narzędzi nie napawa optymizmem.

Kolejnym niezwykle istotnym aspektem skłaniającym nas do stworzenia własnego autorskiego testu była potrzeba powiązania go z naszym systemem Carrotspot w obszarach BI oraz AI, które otwierają niewiarygodnie szerokie możliwości dla dalszego jego zastosowania i rozwoju.

Zapraszamy do śledzenia bloga Carrotspot LAB, gdzie regularnie dzielimy się wiedzą i przybliżamy rozwiązania, które poprawiają jakość zarządzenia w teraźniejszych organizacjach.

Z następnego artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego CMVI jest unikatowym narzędziem?

 • Czym jest CMVI i do jakiego konstruktu teoretycznego się odwołuje?

 • Jakie są psychometryczne właściwości CMVI?

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot Lab Lead
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.