Evidence Based HR – działaj w oparciu o fakty

(4 min czytania)
Evidence Based HR to zarządzanie zasobami ludzkimi, w którym punktem odniesienia są dostępne w danej chwili fakty i dowody, a nie na chwilowe trendy, czy moda, która w końcu przemija wraz z końcem sezonu. W takim podejściu prym wiedzie krytyczne myślenie – weryfikowanie danych, poddawanie informacji w wątpliwość, detektywistyczna wręcz ciekawość i wnikliwość, czy testowanie różnych pomysłów

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zasady zarządzania ludźmi zgodnie z Evidence Based HR?

  • Jak praktyczne zastosować Evidence Based HR

  • 6 kroków do praktycznego wdrożenia Evidence Based HR

  • Dlaczego warto działać w oparciu o fakty

Evidence Based HR prowadzi bezpośrednio do odkrywania najlepszych rozwiązań pojawiających się problemów i minimalizowania ryzyka powtórzenia się ich w przyszłości. Naukowy, oparty na faktach sposób patrzenia na rzeczywistość to odpowiedź na wymagania, jakie stawia XXI wiek i motywacja do wykorzystania nowoczesnych technologii wkraczających również na współczesny rynek pracy.

Zasady zarządzania ludźmi zgodnie z Evidence Based HR

Podstawą w Evidence Based HR jest umiejętność poprawnego odróżniania faktów od fikcji, niewyciąganie pochopnych wniosków oraz przekonanie, że w niektórych sytuacjach ludzki umysł jest zawodny i ograniczony. Praktycy zarządzania muszą więc wykazywać się odpornością na docierające do nich bodźce i weryfikować ich wiarygodność korzystając z wielu źródeł. Na barkach tych osób spoczywa obowiązek polegający nie tyle na sięgnięciu po te najpopularniejsze, najbardziej rozpowszechnione, czy najłatwiej dostępne dowody, ale dotarciu do mniej oczywistych, ale niekiedy nawet o wiele bardziej wartościowych faktów. Nie mogą oni ulegać pokusie korzystania z najprostszych odpowiedzi. Zalecane jest, aby specjaliści HR korzystali z aż czterech źródeł dowodów – naukowych, organizacyjnych, wynikających z doświadczenia oraz pochodzących od interesariuszy, czyli ludzi, na których prawdopodobnie będą oddziaływać podjęte przez nich decyzje. Kluczem do sukcesu jest tutaj przekonanie, że żaden dowód nie jest lepszy od drugiego.

Praktyczne zastosowanie Evidence Based HR – jak to zrobić?

Gdzie najczęściej można spotkać się z wykorzystaniem Evidence Based HR? Ten elastyczny i uniwersalny proces to szerokie pojęcie, dlatego znajduje on swoje zastosowanie na wielu płaszczyznach funkcjonowania mniejszych, jak i większych organizacji, działających w różnych branżach. Jednym z obszarów, na którym pomyślnie zdaje on egzamin, jest rekrutacja nowych pracowników. Innym przykładem są wszelkie przedsięwzięcia, które mają pozytywnie oddziaływać na zatrudnionych – programy motywacyjne lub strategie well-beingowe. Warto także stosować go do bieżącej obsługi kadry pracowniczej (np. zarządzania nieobecnościami, urlopami, czy nadgodzinami). Stopniowe wprowadzanie Evidence Based HR do dotychczasowych metod pracy jest tym, na co dobrze jest się zdecydować, jeśli poważnie myśli się o przyszłości. Technika małych kroków okaże się tu lepsza niż nieoczekiwana rewolucja.

6 kroków do praktycznego wdrożenia Evidence Based HR

Wdrażanie Evidence Based HR to kilkuetapowy proces, którego zaimplementowanie w ramach danej organizacji jest czasochłonne, wymaga zaangażowania wielu osób i dla swojej skuteczności musi zostać zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Harmonogram działań dotyczących Evidence Based HR ma uwzględniać wykonanie we wskazanej kolejności zestawu następujących czynności:

  • Krok pierwszy – trafne zidentyfikowanie problemu. Punktem wyjścia jest zadanie sobie paru kluczowych pytań. To najważniejsze z nich powinno brzmieć: „Jaki problem aktualnie badam?”. Warto też pytać: „Dlaczego?”. Problem trzeba zredefiniować i przekształcić na zadanie do wykonania w określonym terminie. Takie uzewnętrznienie swoich wątpliwości, niewiadomych i dylematów pozwoli szybciej znaleźć rozwiązanie oraz wrócić do pożądanego stanu.

  • Krok drugi – wnikliwe poszukiwanie faktów. Należy tu korzystać z różnorodnych i rzetelnych źródeł (literatura naukowa, raporty, artykuły z recenzowanych czasopism, wyniki badań, rozmowy z pracownikami, porady ekspertów, wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstwa), aby pozyskać dowody „miękkie” i „twarde”, a tym samym zyskać dostęp do bogatego materiału i mieć szeroką perspektywę badawczą. Uwzględnienie odmiennych perspektyw i punktów widzenia to bezsprzeczna wartość dodana.

  • Krok trzeci – segregacja, analiza i ocena wiarygodności zebranych informacji. Ze wszystkich zgromadzonych danych trzeba wyselekcjonować tylko te, które sprawiają wrażenie przydatnych, do ich interpretacji należy podejść krytycznie i z otwartym umysłem, aby nie wpaść w pułapkę myślenia zgodnego z utartymi schematami.

  • Krok czwarty – łączenie faktów. To trening logicznego myślenia, prowadzący do takiego zestawienia dowodów, aby wzajemnie się one uzupełniały i stanowiły spójną całość.

  • Krok piąty – wykorzystywanie w praktyce posiadanej wiedzy. Uzyskanie dostępu do faktów to jedynie aspekt teoretyczny. Nie można ignorować znaczenia wysnutych na ich podstawie wniosków, dlatego istotną rolę odgrywa zastosowanie się do tego, co udało się dowiedzieć. Przy podejmowaniu decyzji należy myśleć nie tylko o jej bieżących skutkach, ale również tych długoterminowych konsekwencjach, aby generować zyski w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy, kwartałów, a nawet lat.

  • Krok szósty – ewaluacja, czyli ocena przyjętych strategii i zrealizowanych działań. Dobre rozwiązania problemów to takie, których już nie da się w żaden sposób ulepszyć. Rzadko kiedy można mieć do czynienia z ideałami. Trzeba więc stawiać na elastyczne podejście i uświadomić sobie, że stałymi elementami skutecznego zarządzania są zarówno sukcesy, jak i porażki. Skuteczność własnych czynów warto konfrontować z poczynaniami konkurencji.

Dlaczego warto działać w oparciu o fakty? Wyliczenie głównych zalet – podsumowanie

Evidence Based HR generuje liczne korzyści, które bezpośrednio zachęcają do tego, aby w praktyce przekonać się o potencjale drzemiącym w działaniu opartym na faktach. Jakie mocne strony wskazanego rozwiązania robią największe wrażenie na osobach, które miały z nim styczność? Na tej liście znajdują się przede wszystkim takie atuty jak: możliwość wykorzystywania jedynie sprawdzonych i godnych zaufania metod postępowania, świadome oraz skuteczne podejmowanie decyzji, mądrzejsze i bezpieczniejsze zarządzanie ryzykiem, wykształcenie się analitycznego podejścia do problematycznych kwestii, efektywniejsze dopasowanie zasobów ludzkich do strategii, wizji i misji firmy, a także charakterystycznej dla niej kultury organizacyjnej. Evidence Based HR pozwala więc zapomnieć o zarządzaniu, w którym dominuje spontaniczność, automatyzm, bezrefleksyjne przyzwyczajenie, przypadkowość, nieprzewidywalność i ogólny chaos. Zamiast tego doświadczenie biznesowe łączy się z dostępnymi dowodami naukowymi, tworząc stabilny fundament dla dalszych aktywności.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot LAB Lead
Psycholog społeczny, ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wykładowca SWPS, wieloletni manager i dyrektor dopowiadający za procesy personalne. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR i People Analytics. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.