Jak organizacja stanowiska pracy i wyeliminowanie szkodliwych nawyków przekłada się na sukces zawodowy?

(6 min czytania)
Jedno jest pewne – w miłej atmosferze i komfortowych warunkach pracuje się nie tylko przyjemniej, ale i efektywniej. To uniwersalna prawda, która ma zastosowanie bez względu na branżę, czy to, na jakim szczeblu hierarchii organizacyjnej znajduje się konkretna osoba. Z kolei zła organizacja stanowiska pracy, ogólny chaos, nieporządek i brak niezbędnego wyposażenia może negatywnie wpływać na motywację, terminowość, czy jakość realizowanych działań.

Widać więc, że jest to kwestia istotna zarówno z perspektywy pracowników, jak i z punktu widzenia pracodawców. Ci pierwsi chcą konsekwentnie rozwijać swoją karierę zawodową i czuć przy tym wsparcie od najbliższego otoczenia, natomiast drudzy dążą do osiągania celów biznesowych, czerpiąc z pełni potencjału drzemiącego w podwładnych. Już teraz zapoznaj się z praktycznymi aspektami projektowania i organizacji stanowisk pracy, zapamiętaj podstawowe zasady oraz sprawdź błędy, jakich trzeba unikać, jeśli dąży się do stworzenia członkom zespołu przestrzeni, w której będą czuli się po prostu dobrze.

Na czym polega dobra organizacja stanowiska pracy?

Zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi standardami organizacja stanowiska pracy to warunek sprawnego działania mniejszej, jak i większej firmy. Skuteczne zaprojektowanie i wyposażenie miejsca dedykowanego wykonywaniu czynności służbowych pomaga wykreować optymalne warunki do realizacji obowiązków powierzonych pracownikowi przez przełożonego.

Otoczenie, w jakim w godzinach pracy działa zatrudniony, musi sprzyjać skupieniu się nad przydzielonymi zadaniami, zatem przestrzeń, w której przebywa większa liczba osób, powinna być rozsądnie rozplanowana, zapewniając spokój, prywatność i wygodę, a jednocześnie umożliwiając swobodną komunikację i współpracę z innymi pracownikami. Pokazuje to, jak ważny jest funkcjonalny oraz przemyślany układ poszczególnych stanowisk pracy, mebli i pozostałych elementów wyposażenia.

W przestronnym pomieszczeniu, w jakim usytuowane jest wygodne i ergonomiczne stanowisko pracy, powinno być zamontowane równomierne oświetlenie pola pracy, eliminujące ryzyko nadmiernego zmęczenia wzroku. Ponadto trzeba zadbać tam o sprawną wentylację oraz zapewnić wymaganą temperaturę (komfort cieplny). W zależności od okoliczności należy też zastosować rozwiązania techniczne lub organizacyjne ochraniające przed hałasem przekraczającym dopuszczalne normy.

Warto mieć świadomość, że w miejscu pracy to człowiek ma być punktem odniesienia, do którego dostosowane są poszczególne elementy środowiska, w jakim funkcjonuje on jako pracownik.

Jakie błędy są zwykle popełnianie w zakresie organizacji stanowiska pracy?

Poprawna organizacja przestrzenna stanowiska pracy nie należy do najłatwiejszych zadań, jednak przy zainwestowaniu odpowiedniej ilości czasu i energii, ale też kierując się wskazanymi regułami, możliwe jest uzyskanie pożądanego rezultatu. W tym wszystkim za priorytet trzeba uznać również unikanie typowych błędów, jakie dość często pojawiają się w tym zakresie. W taki sposób zadba się o bezpieczeństwo zatrudnionych, ponadto pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z eksploatacji nieergonomicznego miejsca pracy. Jako przykład można wskazać:

 • brak dostępu do narzędzi, technologii i środków niezbędnych do wykonywania pracy,

 • ograniczony metraż przestrzeni do pracy (utrudniający swobodę ruchów oraz wymuszający nieprawidłową postawę, a więc przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała),

 • wyposażenie stanowisk pracy biurowej w meble o konstrukcji bez regulacji,

 • niedopasowanie stanowiska do rodzaju wykonywanych przy nim czynności,

 • brak wygodnego dojścia do stanowiska pracy,

 • nieprawidłowe oświetlenie miejsca pracy,

 • złe rozmieszczenie sprzętu, materiałów i urządzeń,

 • nieuwzględnianie kryterium funkcjonalności,

 • brak odpowiedniego zabezpieczenia przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Kto odpowiada za organizację stanowiska pracy?

Organizacja stanowiska pracy, dopasowana do jego specyfiki, a przy tym zgodna z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, to obowiązek osoby kierującej pracownikami. Sytuacja, w której na nowo zatrudnioną osobę, już pierwszego dnia w pracy czeka przygotowane specjalnie dla niej miejsce przeznaczone do wykonywania zadań służbowych, jest wyrazem profesjonalizmu pracodawcy oraz przyjaznej kultury organizacyjnej panującej w danym przedsiębiorstwie. Wszelkie zmiany w tym zakresie przełożony powinien konsultować z przedstawicielami kadry pracowniczej, aby w razie potrzeby dokonywać przekształceń zgodnych z ich indywidualnymi oczekiwaniami.

Organizacja pracy w trybie zdalnym

W kontekście pracy zdalnej organizacja stanowiska pracy nabiera szczególnego znaczenia. Praca zdalna, czyli wykonywanie obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca, może być wygodna, ale jednocześnie niesie ze sobą wyzwania związane z utrzymaniem efektywności, motywacji i zdrowia pracowników. Oto kilka dodatkowych kwestii, które warto rozważyć:

 • Technologia i narzędzia pracy zdalnej: Zapewnienie odpowiednich technologii i narzędzi, takich jak dostęp do internetu o odpowiedniej prędkości, oprogramowanie do zdalnej komunikacji, narzędzia do zarządzania projektem, jest niezwykle istotne. Pracownicy zdalni potrzebują sprawnego dostępu do tych narzędzi.

 • Ergonomia w pracy zdalnej: Pracownicy zdalni często pracują z własnych domów, co oznacza, że muszą sami zadbać o ergonomię swojego stanowiska pracy. Pracodawcy powinni dostarczyć wskazówki dotyczące ergonomii oraz zachęcać do inwestycji w ergonomiczne meble i akcesoria lub je dostarczyć.

 • Zarządzanie czasem i samodyscyplina: Praca zdalna często wymaga doskonałego zarządzania czasem i samodyscypliny. Pracownicy powinni umieć planować swoje zadania, unikać rozpraszaczy i utrzymywać regularne godziny pracy.

 • Komunikacja i współpraca zdalna: Skuteczna komunikacja i współpraca zdalna są kluczowe. Pracownicy powinni umieć wykorzystywać narzędzia do komunikacji online, takie jak wideokonferencje i platformy do zarządzania projektami. Regularne spotkania zdalne zespołu mogą pomóc w utrzymaniu kontaktu i współpracy.

 • Wsparcie emocjonalne i zdrowie psychiczne: Praca zdalna może prowadzić do poczucia izolacji i stresu. Pracodawcy powinni dbać o zdrowie psychiczne swoich pracowników, oferując wsparcie psychologiczne i promując zdrowe nawyki pracy zdalnej.

 • Polityka pracy zdalnej: Jasna polityka dotycząca pracy zdalnej jest kluczowa. Pracownicy powinni wiedzieć, jakie są oczekiwania, prawa i obowiązki związane z pracą zdalną. To pomaga uniknąć nieporozumień i konfliktów.

W pracy zdalnej, skuteczna organizacja stanowiska pracy i wsparcie pracowników w dostępie do niezbędnych narzędzi i technologii mają ogromne znaczenie. Pracownicy zdalni mają tendencję do bycia bardziej samodzielnymi, ale potrzebują odpowiednich środków i wsparcia, aby osiągnąć pełną produktywność. Dlatego organizacje powinny inwestować w infrastrukturę i edukację, aby wspierać swoich pracowników zdalnych.

Dlaczego odpowiednie stanowisko pracy jest tak ważne? Podsumowanie

Jeśli organizację stanowiska pracy będzie można ocenić na piątkę z plusem, zyska na tym pracownik, pracodawca, jak i całe przedsiębiorstwo. Za najważniejsze korzyści uznaje się tutaj: optymalizację dostępnych zasobów, większe zadowolenie z pracy, szybsze działanie, wzrost zaangażowania, wzmocnienie przywiązania do aktualnego miejsca pracy, poprawę wizerunku firmy i utrzymanie konkurencyjności na rynku. Jasno pokazuje to, że dobra organizacja stanowiska pracy stanowi punkt wyjścia, swego rodzaju fundament, na którym zatrudnieni poprzez działania indywidualne lub zespołowe krok po kroku budują wartość przedsiębiorstwa, odnosząc jednocześnie sukcesy rozwijające ich karierę zawodową. Warto więc regularnie kontrolować, czy kadra pracownicza pracuje w godziwych warunkach, aby w razie pojawienia się ewentualnych nieprawidłowości wprowadzić konieczne usprawnienia.

Przykład programu motywacyjnego, który ma na celu motywowanie pracowników do dbania o zdrowie i optymalne warunki pracy - Program "Zdrowie w Pracy"

 • Cele programu:

  1. Poprawa ogólnego zdrowia i samopoczucia pracowników.

  2. Zwiększenie efektywności i produktywności poprzez optymalizację warunków pracy.

  3. Wzmocnienie zaangażowania i motywacji pracowników.

 • Elementy programu:

  1. Badania zdrowotne i konsultacje medyczne: Każdy pracownik ma dostęp do regularnych badań i konsultacji medycznych. Wyniki tych badań pomagają pracownikom świadomie dbać o swoje zdrowie.

  2. Ergonomiczne stanowiska pracy: Pracodawca zapewnia ergonomiczne meble i akcesoria na życzenie pracowników, a także przeprowadza audyty ergonomii na stanowiskach pracy.

  3. Bezpieczeństwo pracy i technologii: W ramach programu zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz bezpiecznego korzystania z technologii. Pracownicy uczą się rozpoznawania i minimalizowania ryzyka na stanowisku pracy, a także jak chronić swoje dane i zachować bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej. Istnieje system nagród za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i raportowanie ewentualnych incydentów.

  4. Dostęp do zajęć sportowych: Pracownicy mają dostęp do zajęć sportowych, takich jak joga, fitness czy zajęcia relaksacyjne. Te zajęcia pomagają wzmocnić kondycję fizyczną i redukować stres.

  5. Programy zdrowego odżywiania: Pracodawca oferuje programy edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania i dostarcza zdrowe przekąski w miejscu pracy.

  6. Wsparcie psychologiczne: Dostęp do konsultacji psychologicznych i wsparcia emocjonalnego w celu radzenia sobie ze stresem i problemami psychicznymi.

  7. Konkursy zdrowotne: Organizowanie konkursów i wyzwań zdrowotnych, które motywują pracowników do zdrowych nawyków.

  8. Premie i nagrody: Pracownicy, którzy aktywnie uczestniczą w programie i osiągają cele zdrowotne, mogą otrzymywać premie finansowe lub nagrody rzeczowe.

  9. Edukacja i szkolenia: Regularne szkolenia i warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia, ergonomii i efektywności pracy.

 • Monitorowanie postępów:

Pracownicy mają dostęp do platformy online, na której mogą śledzić swoje postępy i cele zdrowotne. Dzięki temu mają pełną kontrolę nad swoim zaangażowaniem w program i widzą, jakie korzyści zdrowotne i zawodowe przynoszą sobie i organizacji.

Wsparcie kultury organizacyjnej:

Program "Zdrowie w Pracy" ma na celu wzmocnienie kultury organizacyjnej, gdzie dbałość o zdrowie i dobre warunki pracy są doceniane i promowane. Pracownicy, którzy uczestniczą w programie, są ambasadorami zdrowego stylu życia w organizacji.

Program "Zdrowie w Pracy" nie tylko motywuje pracowników do dbania o swoje zdrowie i efektywność w pracy, ale także tworzy pozytywną atmosferę i zaangażowanie w organizacji. To inwestycja w zdrowie i dobrostan pracowników, co przekłada się na sukces organizacji.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.