Zdrowy pracownik – produktywna firma. Jak abonamenty medyczne wpływają na wydajność pracy?

Inwestowanie w zdrowie pracowników to kluczowa inwestycja w przyszłość firmy. Abonamenty i ubezpieczenia medyczne oferowane przez platformę Carrotsppt od LUXMED Benefity, w pełni zintegrowane z ofertą LUXMED, zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną, szybki dostęp do specjalistów, wsparcie psychologiczne oraz jedne z najlepszych ubezpieczeń szpitalnych. To niezastąpione świadczenie, które zwiększa produktywność, redukuje absencje i podnosi satysfakcję z pracy. Zdrowi pracownicy są fundamentem sukcesu firmy. Zapewnienie im odpowiedniej opieki medycznej przekłada się na większe zaangażowanie, lepszą motywację i wyższą efektywność, co ostatecznie wzmacnia konkurencyjność i reputację przedsiębiorstwa.

W ramach zarządzania zasobami ludzkimi coraz częściej dostrzega się pozytywne zjawisko, polegające na tym, że współcześni pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że troska o zdrowie pracowników to najlepsza inwestycja w przyszłość. Nic w tym dziwnego, w końcu dobra kondycja fizyczna i psychiczna człowieka korzystnie oddziałuje na jego funkcjonowanie w wielu obszarach życia (również na płaszczyźnie zawodowej). Ogólny dobrostan odczuwany przez poszczególnych członków zespołu nie tylko wzmacnia indywidualną satysfakcję zatrudnionych, ale też staje się ważną cegiełką w budowaniu sukcesu całej organizacji.

Odpowiedź na takie zapotrzebowanie widać między innymi w ofercie benefitów pracowniczych, której jednym z podstawowych elementów jest kompleksowa opieka medyczna. Jakie są kluczowe korzyści z abonamentów medycznych w biznesie? Co sprawia, że tego typu świadczenie cieszy się niesłabnącą popularnością? Zdrowie pracownika a efektywność firmy – sprawdź, jaka zachodzi tu analogia, a potem zastosuj te wskazówki w praktyce, żeby zadbać o swój zespół również pod tym względem.

Jak abonamenty medyczne wpływają na zdrowie pracowników?

Abonamenty medyczne w firmie stanowią namacalną korzyść dla pracowników, ponieważ pozwalają im zwrócić uwagę na zdrowie, czyli to, co dla większości ludzi jest najważniejsze. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej promuje zdrowy tryb życia, aby zapobiec wystąpieniu różnych schorzeń i mobilizuje do wykonywania badań profilaktycznych, żeby na wczesnym etapie wykryć choroby i tym samym zwiększyć szansę na skuteczne wyleczenie. Na tej podstawie pracownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojego stylu życia, takie jak zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej, czy eliminacja nałogów. Natomiast w sytuacji, gdy organizm zacznie wysyłać jakieś sygnały w postaci objawów chorobowych, można skorzystać z szybkiej wizyty u lekarza, otrzymać diagnozę, wdrożyć odpowiednie leczenie i wrócić do pełnej sprawności.

Korzyści płynące z abonamentów medycznych nie ograniczają się tylko do sfery fizycznej. Wiele pakietów obejmuje również usługi z zakresu zdrowia psychicznego, takie jak dostęp do psychologów, psychoterapeutów czy coachów zdrowia. Wsparcie na tej płaszczyźnie pomaga pracownikom radzić sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz problemami osobistymi, co przekłada się na ich lepsze samopoczucie i większą satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego.

Analiza korzyści z pakietów medycznych dla firm

Korzyści, jakie przynoszą abonamenty medyczne i ubezpieczenia zdrowotne w biznesie, są niepodważalne. Profity dostrzega się zarówno z punktu widzenia zatrudnionych, jak i z perspektywy funkcjonowania całej organizacji (między innymi w kontekście realizacji zadań przez dział HR). Co sprawia, że charakteryzowany bonus można uznać za najbardziej pożądany pozapłacowy benefit? Pracownicy, którzy mają do niego dostęp, czują się zaopiekowani – wzrasta ich poczucie bezpieczeństwa, ponieważ otrzymują swego rodzaju koło ratunkowe w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów zdrowotnych. Jeśli zauważą jakieś niepokojące objawy, mogą szybciej dostać się do lekarza, bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty. Równocześnie abonament medyczny zachęca do profilaktyki, a więc prowadzenia zdrowego trybu życia oraz regularnego wykonywania badań w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości i stanów chorobowych. Zatem to sprawdzony sposób na poprawę jakości życia członków zespołu.

Zdrowi pracownicy są fundamentem każdej dobrze prosperującej organizacji, dlatego warto pomóc im zadbać o kondycję fizyczną i psychiczną swego organizmu. Wprowadzenie w firmie pakietów medycznych dla zatrudnionych to większa produktywność, ograniczenie rotacji, mniejsza absencja, ciągłość procesów biznesowych i brak opóźnień w realizacji projektów, niższe koszty związane z zastępstwami na czas zwolnień lekarskich oraz lepsza reputacja przedsiębiorstwa i możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji w branży.

Przykłady wpływu zdrowia na wydajność pracy – podsumowanie

Kiedy człowiek czuje się dobrze pod względem fizycznym i psychicznym, ma więcej chęci do życia, po prostu jest szczęśliwy, z optymizmem patrzy na świat oraz lepiej radzi sobie ze stresem. Osiągnięcie stanu wellbeingu stanowi źródło energii niezbędnej do działania, dlatego pracownik odczuwający dobrostan z większym zaangażowaniem realizuje powierzone mu obowiązki zawodowe, osiągając przy tym lepsze wyniki i rozwijając swą karierę zgodnie z osobistymi oczekiwaniami. W takich warunkach wśród zatrudnionych wzrasta również poziom motywacji. Ponadto w czasie pracy członkowie zespołu mogą w pełni skoncentrować się na wykonywaniu kolejnych zadań, ponieważ nie rozpraszają ich żadne myśli o prywatnych kłopotach (na przykład zdrowotnych), dzięki temu wykazują się większą kreatywnością, mają innowacyjne pomysły i do zamierzonych celów dochodzą zdecydowanie szybciej.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director (R&D)
Psycholog społeczny. Ekspert w zarządzaniu strategią HR i B+R, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Doświadczony menedżer i dyrektor odpowiedzialny za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacjach. Przez ponad 15 lat zajmuje się badaniem dynamiki organizacyjnej i postaw pracowników. Przeprowadził liczne badania i analizy w dziedzinach psychologii zachowań konsumenckich, badań technologicznych i ich wpływu na ludzi, a także cyfrowych doświadczeń pracowników. Autor kilku artykułów na temat zarządzania ludźmi, przywództwa i digitalizacji HR. Orędownik Evidence Based oraz stosowania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (HR oparty na danych, analityka HR), z zainteresowaniami zawodowymi skupionymi na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Kieruje projektami wykorzystującymi People Analytics i BIG DATA w procesach Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab i LUX MED Benefity odpowiada za badania i rozwój, projekty badawcze, analizy oraz projektowanie rozwiązań wspierających działalność biznesową, w tym badania jakościowe, ilościowe oraz ewaluacyjne. Członek zespołu projektowego w projekcie "Human-Centric BI and AI Solution for Human Resource Management", gdzie opracował algorytmy umożliwiające przetwarzanie szerszego zakresu danych („miękkie” HR) oraz projektował i realizował badania ewaluacyjne dotyczące reakcji na koncepcję cyfrowego rozwiązania.