Czym charakteryzuje się przywództwo sytuacyjne?

Model przywództwa sytuacyjnego ukształtował się w drugiej połowie XX wieku, a za jego autorów uznaje się Paula Herseya i Kena Blancharda. To całkowicie odmienne spojrzenie na problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Jak brzmi definicja takiej strategii? Co warto wiedzieć o jej głównych zaletach, ale i ograniczeniach? Które założenia wskazanej koncepcji uznaje się za fundamentalne? Jakimi umiejętnościami i cechami charakteru powinna dysponować osoba stosująca w praktyce tę technikę zarządzania? Pytań jest wiele! Dowiedz się, jak wdrożyć model przywództwa sytuacyjnego w pracy i przekonaj się, dlaczego warto zdecydować się na taki krok.

Przywództwo sytuacyjne – na czym polega?

Model przywództwa sytuacyjnego sprowadza się do dostosowania stylu lidera do konkretnej sytuacji oraz poziomu rozwoju pracowników, dzięki czemu możliwe jest kierowanie w ich stronę bodźców adekwatnych do rzeczywistych potrzeb. Zgodnie z tą koncepcją nie da się wskazać jednej, idealnej metody przywództwa, która okaże się skuteczna we wszystkich okolicznościach. Tak samo nie ma złych decyzji, są tylko te niewspółgrające z zaistniałym przypadkiem. W związku z tym, podstawowe zadanie dobrego przywódcy to dopasowywanie swojego zachowania do różnych kontekstów. Współcześnie model przywództwa sytuacyjnego uznaje się za najskuteczniejszy, a przez to najczęściej stosowany w organizacjach o mniejszej, jak i większej liczebności.

Jakie są czynniki wpływające na decyzję dotyczącą modelu przywództwa sytuacyjnego?

To, czy opłaca się wybrać model przywództwa sytuacyjnego, jest uwarunkowane między innymi: specyfiką przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono działa, panującą tam kulturą organizacyjną, istniejącymi w danym momencie okolicznościami, indywidualnymi możliwościami pracowników (zwłaszcza ich doświadczeniem i poziomem wykwalifikowania) oraz celami, do których osiągnięcia dąży firma. Taki wybór okaże się prawdziwym strzałem w dziesiątkę zwłaszcza wtedy, gdy realizacja obowiązków wiąże się z koniecznością ciągłej adaptacji, praca wymaga różnych podejść i stylów, ponieważ odbywa się w warunkach ulegających nieustannym przekształceniom.

Czym powinien wyróżniać się menedżer, żeby praktykowanie przywództwa sytuacyjnego było skuteczne?

Przełożony, stosujący w praktyce model przywództwa sytuacyjnego, powinien wyróżniać się pakietem określonych predyspozycji, kompetencji i cech, aby być skutecznym w odgrywaniu wskazanej roli i czerpać ze wszystkich korzyści płynących z tego rozwiązania. Na tej liście umieszcza się na przykład: zdolność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości, zdyscyplinowanie, optymistyczne nastawienie, umiejętność trafnego diagnozowania problemów pracowników i wyciągania słusznych wniosków, oferowanie pomocy w zakresie wyznaczania ich celów zawodowych, ale też empatię i skupianie się na potrzebach zatrudnionych. Ponadto liczy się dysponowanie rozległą wiedzą na temat różnych stylów zarządzania oraz posiadanie dużej swobody i elastyczności w zakresie używania tych technik działania, istotne znaczenie ma również zdolność do otwartego komunikowania się z podwładnymi, umiejętność motywowania innych oraz gotowość do współpracy, w ramach której wszelkie konflikty są od razu zduszone w zarodku.

Umiejętnie wdrożony w organizacji model przywództwa sytuacyjnego może przynieść wiele korzyści, takich jak: skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, wzrost motywacji odczuwanej przez zatrudnionych, sprawniejsza komunikacja w zespole, zwiększenie wydajności kadry pracowniczej oraz lepsze radzenie sobie z funkcjonowaniem w trudnych, kryzysowych okolicznościach.

Chcesz wdrożyć procesy oparte o przywództwo sytuacyjne w Twoim biznesie? Umów się na demo, przetestuj Carrotspot już dziś i zobacz, jakie to proste! 👏

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.