Korekta odpisu na ZFŚS na koniec roku kalendarzowego

(3 min czytania)
Zbliżający się koniec 2023 roku nie tylko niesie ze sobą atmosferę świątecznych przygotowań, ale także wiąże się z istotnymi obowiązkami dla pracodawców. W tych radosnych chwilach, gdy myślimy o zasłużonym odpoczynku i wspólnym spędzaniu czasu z bliskimi, nie możemy zapominać o kwestiach bardziej przyziemnych, które dotyczą naszego życia zawodowego. Jednym z istotnych zadań jest dokonanie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na koniec roku kalendarzowego.

Koniec 2023 roku zbliża się coraz większymi krokami. Już wkrótce wszyscy zatracimy się w świątecznej atmosferze, czerpiąc pełnymi garściami z dni wolnych od pracy, odpoczywając i spędzając czas w towarzystwie bliskich, wymieniając się z nimi życzeniami oraz prezentami. Zanim to nastąpi, należy zatroszczyć się o kwestie nieco bardziej przyziemne, załatwiając niecierpiące zwłoki sprawy o charakterze zawodowym.

Jednym z obowiązków, o jakim pod koniec grudnia muszą pamiętać pracodawcy tworzący ZFŚS, jest dokonanie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dlaczego to tak ważne w praktyce? Już teraz zapoznaj się z podstawowymi informacjami na ten temat, aby we właściwym terminie dopełnić wszystkich formalności i nie zapomnieć o czymś ważnym dla Twojego biznesu.

Roczna korekta odpisu na ZFŚS w 2023 r. – jak ją sporządzić?

Pierwsze pytanie, jakie pojawia się w tym kontekście jest następujące: w jakim terminie pracodawcy są zobowiązani do skorygowania odpisów podstawowych na ZFŚS, uwzględniając stan faktyczny w perspektywie całego minionego roku? Data, którą trzeba zapamiętać, to 31 grudnia 2023 rok – zapisz ją w kalendarzu!

Jakie czynności wykonuje się w ramach ostatecznej korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Głównym zadaniem jest weryfikacja stanu zatrudnienia. Czy jest na to jakiś sprawdzony przepis, pozwalający uniknąć ewentualnych błędów? Oto kolejne etapy:

  1. Obliczenie rzeczywistej przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) z zastosowaniem wybranego sposobu – metody średniej arytmetycznej, metody uproszczonej albo metody średniej chronologicznej.

  2. Powrócenie do wyliczeń poczynionych na początku roku, dotyczących planowanej liczby zatrudnionych oraz szacunkowej wysokości odpisu wynikającego z tych danych.

  3. Weryfikacja poprawnej wysokości odpisu poprzez porównanie wyliczonej kwoty z tą, którą w terminie do 30 września 2023 roku przekazano na rachunek ZFŚS jako drugą ratę.

A co dalej z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Wszystko zależy od tego, jaki wynik się otrzyma. Możliwości są trzy. Pierwsza przewiduje, że wartość początkowa i końcowa okazują się być identyczne, czyli kwoty się zgadzają – wtedy sytuacja jest opanowana, a pracodawca nie musi podejmować żadnych dodatkowych czynności.

Nieco inaczej będzie to wyglądało, gdy na przełomie dwunastu miesięcy w danej organizacji dojdzie do zmian kadrowych, takich jak: zwolnienia pracowników, zatrudnienie nowych osób, czy przejścia na emeryturę. Dlatego druga opcja wskazuje, że wartość odpisu jest niższa (w takich okolicznościach konieczne staje się wyrównanie tej różnicy, polegające na niezwłocznym dokonaniu wpłaty uzupełniającej), a trzecia, że jest ona wyższa (w razie nadwyżki można pomniejszyć odpis na 2024 rok właśnie o tę kwotę albo od razu wycofać powstałą nadpłatę z rachunku bankowego ZFŚS na bieżący rachunek bankowy firmy).

Korekta odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – podsumowanie

W ostatnich dniach roku kalendarzowego pracodawcy powinni pamiętać o ostatecznej korekcie naliczenia ZFŚS. Jakie konsekwencje może wywołać nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i niedostosowanie się do tej zasady? Należy się wtedy liczyć z karą grzywny, o której mówi Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a dokładnie art. 12a tego aktu prawnego. Warto więc wiedzieć jakich obowiązków i kiedy trzeba dopełnić, aby nie doszło do nałożenia sankcji finansowych w związku z brakiem korekty odpisu na ZFŚS. Na pewno byłaby to niemiła niespodzianka na początek nowego roku – lepiej końcem grudnia dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik, aby wejść w niego z „czystą kartą”.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.