Odpowiedzialne zarządzanie dla lepszego świata: Redukcja kosztów, ekologia, CSR i dobrostan pracowników z modułem aukcji od Carrotspot

(6 min czytania)
W obecnych czasach nie można przejść obok wyzwań z zakresu redukcji kosztów dot. wydatków z budżetów domowych pracowników, ekologii, dobroczynności i dobrostanu pracowników obojętnie. Ważnym aspektem jest również świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w otaczającej nas rzeczywistości i niemarnotrawienie posiadanych zasobów, zarówno z powodów związanych z naszą przyzwoitością, odpowiedzialnością, ekologią oraz ekonomią jak i dobrostanem.

W tym artykule poruszymy następujące wątki:

  • Moduł Aukcji – Zero Waste i CSR w jednym

  • Aukcje na Carrotspot jako benefit pracowniczy - zero waste

  • Aukcje w zakresie CSR jako benefit win-win

  • Kreatywne wykorzystanie modułu aukcyjnego Carrotspot

  • USE CASE – Wykorzystanie modułu aukcji carrotspot do sprawnego zarządzania rozwojem i kompetencjami pracowników

Poza oczywistym korzyściami związanymi z utylizacją zbędnych środków trwałych, firma i pracownicy dzięki modułowi aukcji mogą osiągnąć jeszcze inne korzyści.

Aukcje organizowane przez firmę dla pracowników mogą wpłynąć na ich satysfakcję, ekologię i odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa (CSR).

  • Po pierwsze, aukcje mogą poprawić satysfakcję pracowników, ponieważ stanowią formę nagrody za ciężką pracę i osiągnięcia. Pracownicy mogą być bardziej zmotywowani, aby osiągać cele, jeśli wiedzą, że ich wysiłki zostaną docenione poprzez możliwość licytowania na aukcjach. Ponadto, gdy pracownicy otrzymują przedmioty po okazyjnej cenie, mogą poczuć się docenieni przez firmę i zwiększyć się ich poziom zadowolenia z pracy.

  • Po drugie, aukcje mogą wpłynąć na ekologię poprzez promowanie recyklingu i ponownego wykorzystania przedmiotów. Wiele aukcji oferuje przedmioty używane lub przecenione, co może zwiększyć ich wartość w oczach pracowników i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

  • Po trzecie, organizacja aukcji może pomóc w realizacji celów CSR firmy. Na przykład, jeśli firma organizuje aukcję na cele charytatywne, pracownicy będą mieli okazję pomóc potrzebującym i poczuć, że ich firma jest zaangażowana w społeczność. Aukcje mogą również zachęcać pracowników do korzystania z produktów firmy i zwiększać ich zaangażowanie w jej wartości i cele.

  • Po czwarte działania CSR wymagają odpowiedniego raportowania zwłaszcza w obszarze ESG pozwalającym na mierzenie i kwalifikowanie takich działań poprzez skupienie się na ich ilościowym aspekcie.

Moduł Aukcji – Zero Waste i CSR w jednym

Zero waste odnosi się do podejścia, w którym celem jest minimalizacja ilości odpadów poprzez ich redukcję, ponowne wykorzystanie oraz recykling. Licytacje zbędnych środków firmy mogą przyczynić się do realizacji tego celu poprzez sprzedaż przedmiotów, które w innym przypadku mogłyby stać się odpadem. W ten sposób, firmy zminimalizują ilość odpadów wytwarzanych w procesie prowadzenia działalności.

Z drugiej strony, Corporate Social Responsibility (CSR) odnosi się do podejścia, w którym firmy podejmują działania mające na celu przyczynienie się do społeczności i środowiska naturalnego, na którym operują. Licytacje zbędnych środków firmy mogą być postrzegane jako jedna z takich działań, które przyczyniają się do ograniczenia wytwarzania odpadów i wykorzystania zasobów naturalnych, a także mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania społeczności lokalnej firmą i jej działaniami.

W ten sposób, licytacje zbędnych środków firmy mogą być częścią programu zero waste oraz CSR, co pozwala na osiągnięcie korzyści zarówno dla firmy, jak i społeczności i środowiska naturalnego.

Scenariuszy realizacji celów CSR przy wykorzystaniu moduły aukcji Carrotspot jest znacznie więcej. Moduł aukcji doskonale współgra w tym zakresie z innymi modułami i funkcjonalnościami systemu Carrotspot. Np. aby wesprzeć jakąś instytucje lub cel charytatywny środkami uzyskanymi z aukcji pracownicy mogą wykorzystując moduł ankiet wspólnie zadecydować na jaki cel przeznaczyć uzyskane środki.

Więcej na temat modułu aukcji

Aukcje na Carrotspot jako benefit pracowniczy - zero waste

Pracodawcy i pracownicy najbardziej cenią rozwiązania typu win-win, dzięki którym wszyscy wygrywają – Tak z modułem aukcji Carrotspot to jest możliwe.

Jak pokazują badania organizacyjne i praktyka, wielu pracowników nie jest świadomych dodatkowych uprawnień i korzyści, które oferuje im pracodawca. Często związane jest to z nieodpowiednią komunikacją oraz brakiem transparentności w zakresie polityki benefitowej, co dodatkowo negatywnie wpływa na postawy pracowników wobec pracodawcy.

Okazuje się, że również pracodawcy nie zawsze są świadomi jakim potencjałem w zakresie pozafinansowego motywowania pracowników dysponują, przez co nieświadomie zmniejszają swoje możliwości w zakresie budowania satysfakcji swoich pracowników.

Tymczasem możliwość odkupienia środków trwałych i innego firmowego wyposażenia po okazyjnych cenach może być doskonałym benefitem wpływającym na poprawę budżetu domowego pracowników.

Częstym problemem organizacji oferujących benefity i rozwiązania pracownicze jest nieodpowiednia lub całkowity brak komunikacji w tym zakresie. Dzięki wykorzystaniu Carrotspot komunikacja wewnętrzna jest tworzona niemal automatycznie a administratorzy i działy HR otrzymują kompleksowe narzędzie do zarzadzania komunikacja wewnętrzną.

Aukcje w zakresie CSR jako benefit win-win

CSR czyli społeczna odpowiedzialność biznesu jako benefit pracowniczy może wpływać na:

Większa satysfakcja z pracy: Pracownicy, którzy pracują dla firm, które angażują się w działania CSR, mogą czuć się bardziej zmotywowani i zadowoleni z pracy. Wiedzą, że pracują dla firmy, która dba o środowisko i społeczeństwo, co może wpłynąć na ich poczucie spełnienia.

Współpracę z organizacjami charytatywnymi: Firmy, które angażują się w działania charytatywne i społeczne, mogą zapewnić swoim pracownikom szansę na zaangażowanie się w tego typu działania. Taki wolontariat może przynieść wiele korzyści, w tym rozwój umiejętności społecznych i osobistych, a także uczucie spełnienia.

Aukcja CSR

Kreatywne wykorzystanie modułu aukcyjnego Carrotspot

Jakkolwiek aukcje kojarzą się nam głownie z obrotem gotówkowym lub walutowym to Carrotspot jako system oparty o funkcjonowanie tokenów, które mogą przybierać postać zarówno inteligentnych punktów jak i odpowiednika „waluty” cyfrowej funkcjonującej w ramach danej organizacji, pozwala na wykorzystywanie modeli aukcyjnych w zakresie funkcjonowania pracowników i ich cyklu życia w Firmie. Również w kontekście ich rozwoju lub nabywania nowych uprawnień pracowniczych (i nie tylko).

USE CASE – Wykorzystanie modułu aukcji carrotspot do sprawnego zarządzania rozwojem i kompetencjami pracowników

Zespół HR ma do swojej dyspozycji ograniczoną liczbę sesji mentoringowych,  couachingowych oraz unikatowych szkoleń zakończonych certyfikacją. Aby celowo i precyzyjnie wykorzystać te limity, HR stworzył na platformie Carrotspot kilka dedykowanych programów mających na celu obiektywną identyfikacje kluczowych dla firmy pracowników. Na podstawie aktualnie posiadanych kompetencji i zrealizowanych wyznaczonych w programach celów pracownicy zbierali punkty, którymi mogą licytować unikatowe i limitowane, atrakcyjne działania rozwojowe oferowane przez firmę.

Daje to możliwość w transparentny i celowy sposób zarządzić talentami i dać możliwość tylko osobie o odpowiednich kwalifikacjach wejść do programu. Możemy ustawić programy motywacyjne ,dzięki którym pracownicy zbierają osiągniecia i otrzymują za nie Tokeny, a następnie wykorzystują je do licytacji.

Często w tego typu programach liczy się lojalność i staż pracy w firmie, więc zasadne wydaje się stworzenie programu motywacyjnego związanego, ze stażem pracy w organizacji lub doświadczeniem zawodowym w danej roli czy projekcie. Tokeny w takich programach mogą być przekazywane pracownikom co pół roku lub co rok (lub z inna odpowiednia dla organizacji częstotliwością) dzięki takim programom wiążemy i lojalizujemy pracowników. Warto aby Tokeny przeznaczone do licytacji można było również wykorzystać np. w kafeterii wtedy pracownik może wybrać czy realizuje go z pobudek związanych z motywacją zewnętrzną (podreperowanie budżetu domowego) czy wewnętrzna (potrzeba rozwoju).

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania  aukcji pracowniczych w organizacji napisz do nas:

Chcesz zobaczyć, jak działa moduł aukcji na Carrotspot i gdzie jeszcze można go wykorzystać?

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Services & Carrotspot LAB Lead
Z wykształcenia psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wykładowca SWPS, wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalne i analizy. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR, People Analytics oraz UX Research. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.