Z czego wynika popularność programów lojalnościowych dla pracowników?

(4 min czytania)
Pozyskanie i zatrzymywanie najbardziej wartościowych pracowników staje się priorytetem dla innowacyjnych pracodawców. Jak skutecznie budować relacje zawodowe z profesjonalistami dysponującymi bogatą wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i wrodzonym talentem? Odpowiedzią na to wyzwanie są coraz częściej stosowane programy lojalnościowe dla pracowników. Dlaczego takie inicjatywy zdobywają popularność wśród firm dążących do przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz jakie korzyści niesie za sobą zainwestowanie w dedykowany mechanizm lojalnościowy. Dowiedz się, jakie czynniki decydują o skuteczności tych programów, jak powinny być projektowane, i jakie trendy przewiduje przyszłość dla tego obszaru.

Pozyskanie oraz utrzymanie najbardziej wartościowych pracowników jest wzywaniem, jakiemu muszą stawić czoła pracodawcy, którym zależy na współpracy z najlepszymi. Jak nawiązywać i pogłębiać relacje zawodowe z zatrudnionymi dysponującymi rozległą wiedzą, wieloletnim doświadczeniem, wrodzonym talentem oraz konsekwentnie podnoszonymi kompetencjami?

Firmy starające się zdobyć przewagę na rynku pracy poprzez umiejętne zarządzanie zasobami ludzkimi, coraz częściej sięgają po różnorodne strategie zatrudnieniowe, a jednym ze stosowanych rozwiązań są programy lojalnościowe, pozwalające budować przywiązanie personelu do aktualnego miejsca pracy. Jakie czynniki wpływają na ich popularność i zachęcają do skorzystania z tej opcji? Sprawdź!

Czym powinien wyróżniać się program lojalnościowy dla pracowników?

Dobry program lojalnościowy dla pracowników, stanowiący najczęściej podstawowy element programu motywacyjnego: zaspokaja zróżnicowane oczekiwania, opiera się na przejrzystych zasadach i warunkach, oferuje atrakcyjne nagrody, zachęca do zdrowego współzawodnictwa, a także jest sprawiedliwy, zgodny z celami firmy oraz regularnie aktualizowany, aby ciągle wzbudzać zainteresowanie u odbiorców (systematycznie mierzy się jego skuteczność i wprowadza ewentualne usprawnienia). Pracodawca powinien rozszerzyć zakres oddziaływania takiej strategii również na najbliższą rodzinę zatrudnionego, co na pewno spotka się z pozytywnym odbiorem.

Jakie zachowania i postawy premiują programy lojalnościowe dla pracowników? Najczęściej jest to: staż pracy (długotrwała lojalność), osiąganie pożądanych wyników, doszkalanie innych i samokształcenie, wychodzenie z inicjatywą, proaktywność, innowacyjność, efektywne zarządzanie czasem oraz terminowość, wzorową frekwencję lub punktualność. Wskazano jedynie przykłady, a konkretne zasady funkcjonowania pakietu lojalnościowego każda firma określa sama dla siebie.

Dedykowany mechanizm programu lojalnościowego – inwestycja, która przynosi zysk!

Jeśli w konkretnej organizacji zostanie zastosowany program lojalnościowy skrojony na miarę potrzeb grupy docelowej, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy po pewnym czasie dostrzegą liczne płynące z tego korzyści. Wśród profitów tej strategicznej inwestycji najczęściej wymienia się:

 • zachęcenie do długoletniej współpracy,

 • wzmocnienie więzi z firmą,

 • zmotywowanie do osiągania lepszych wyników,

 • większą satysfakcję z wykonywanych zadań,

 • skłonność do podejmowania dodatkowego wysiłku dla dobra przedsiębiorstwa,

 • wzrost przywiązania emocjonalnego do współpracowników i miejsca pracy,

 • silniejszą identyfikację z wartościami, celami oraz misją firmy,

 • zaangażowanie w działanie na rzecz rozwoju organizacji,

 • niski wskaźnik rotacji kadry pracowniczej,

 • promowanie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy,

 • zmniejszenie kosztów związanych z procesem rekrutacyjnym,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Przyszłość programów lojalnościowych dla pracowników – jakie trendy będą królowały?

Aktualna sytuacja na rynku pracy jest tak ukształtowana, że lepszym wyjściem jest ciągła troska o to, żeby zatrudnieni nie myśleli o poszukiwaniu innego miejsca pracy, niż organizowanie kolejnych rekrutacji, znajdywanie odpowiednich kandydatów oraz przeprowadzanie szkoleń i instruktaży stanowiskowych. To oszczędności czasu, pieniędzy, ale też energii. Zamiast zwolnień o wiele bardziej opłaca się inwestować w lojalność członków zespołu za pomocą starannie zaprojektowanych, prawidłowo wdrożonych i umiejętnie zarządzanych strategii. Należy dbać o tę kwestię na każdym etapie zatrudnienia – już od momentu podpisania umowy z nowym pracownikiem.

Pokazuje to, że najprawdopodobniej programy lojalnościowe funkcjonujące w organizacjach będą w najbliższym czasie ewoluowały, wraz z przekształceniami zachodzącymi na rynku pracy oraz zmieniającymi się potrzebami pracowników, aby maksymalizować dostarczane korzyści. Jaka przyszłość je czeka? Wiele wskazuje na to, że organizatorzy takich akcji będą stawiać na dalszą personalizację ich mechanizmu i elastyczność w dostosowywaniu benefitów, szybkie dostarczanie nagród, jak również skupią się na tym, aby administrowanie programem było intuicyjne z poziomu ogólnodostępnej aplikacji mobilnej, czy zintegrowanego oprogramowania. Wzrośnie też zainteresowanie tematem społecznej odpowiedzialności biznesu. Natomiast wśród benefitów trafiających w gusta odbiorców pierwszoplanową rolę zaczną odgrywać świadczenia dodatkowe pozwalające w długoterminowej perspektywie zadbać o work-life balance oraz kondycję fizyczną i psychiczną organizmu.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.