5 najlepszych sposobów na motywowanie pracowników zdalnych

(4 min czytania)
Motywowanie pracowników zdalnych jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w dynamicznym otoczeniu. Pandemia wprowadziła nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście home office. Stały kontakt przełożonych z podwładnymi, publiczne docenianie osiągnięć, wsparcie rozwoju zawodowego, edukacja o work-life balance oraz atrakcyjne benefity stają się kluczowymi narzędziami, które nie tylko utrzymują motywację, ale także budują pozytywną kulturę organizacyjną. Zrozumienie unikalnych wyzwań pracy zdalnej i zastosowanie spersonalizowanych rozwiązań przyczynia się do długoterminowego zadowolenia pracowników oraz wyróżnia pracodawców na tle konkurencji.

Motywowanie kadry pracowniczej stanowi fundament efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. To kilkuetapowy, rozłożony w czasie proces, który działy HR muszą elastycznie dostosowywać do zmieniającego się otoczenia i ulegających przekształceniom potrzeb zatrudnionych. Dla przykładu pandemia koronawirusa sprawiła, że wzrosła liczba firm wprowadzających możliwość pracy zdalnej. Motywowanie zespołu, który przeszedł na home office, okazuje się sporym wyzwaniem, ponieważ wiąże się z odmiennym podejściem oraz wymaga wykorzystywania zupełnie innych technik motywacyjnych. Jak podołać temu zadaniu? Co mogą robić managerowie, aby zaangażowanie pracowników wykonujących obowiązki zawodowe z domu utrzymywało się na wysokim poziomie? Poznaj metody, które sprawdzają się w praktyce!

Po pierwsze – stały kontakt przełożonego z podwładnymi

Czy jest możliwe zbudowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikami zdalnymi, którzy kontaktują się głównie przez telefon lub za pomocą komunikatorów internetowych? Oczywiście, że tak. Kluczowe jest opracowanie strategii komunikacyjnej, opartej na aktywnym słuchaniu – zapewnienie odpowiednich narzędzi, wprowadzenie stałego rytmu pracy, zwoływanie cyklicznych spotkań służbowych z włączonymi kamerkami (na przykład codziennie lub raz na tydzień), przeprowadzanie nieformalnych rozmów przełożonego z pracownikiem, regularne udzielanie konstruktywnego feedbacku, organizowanie wydarzeń integracyjnych online, czy spożywanie lunchu w wirtualnym zespole.

Dzięki prowadzonej na bieżąco komunikacji wewnętrznej usprawni się przepływ informacji na poszczególnych szczeblach organizacji, a także w naturalny sposób wzmocni się więzi między współpracownikami, u których zaspokojona zostanie potrzeba przynależności. Dodatkowo wzrośnie motywacja, rozwijająca się najlepiej w zespole, w którym panuje atmosfera wzajemnego wsparcia, szacunku, zrozumienia oraz zaufania.

Po drugie – udzielanie publicznych pochwał

Poziom motywacji u pracowników zdalnych podnosi się, jeśli czują się oni dowartościowani przez przełożonego. Jednak takie docenienie musi być autentyczne i spersonalizowane. Pracodawcy za priorytet muszą uznać zauważanie czynionych postępów oraz dostrzeganie sukcesów, czyli dziękowanie za włożony wysiłek i nagradzanie za osiągnięcia. Najlepszy skutek przynosi wyrażanie uznania na forum, chociażby podczas zdalnych zebrań podsumowujących konkretny projekt. Publiczne udzielenie szczerych pochwał to element grywalizacji w zespole pracującym z domu, pokazujący, że postawa wyróżnionego pracownika jest stawiana za wzór do naśladowania. Nie można więc ignorować potencjału drzemiącego w narzędziu motywacyjnym, jakim jest przemyślana polityka doceniania.

Po trzecie – wspieranie rozwoju zawodowego pracowników

Ważny motywator to również możliwość rozwoju zawodowego i osobistego w wersji zdalnej. Pracodawcy powinni stworzyć swoim pracownikom przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy, czy nauki nowych umiejętności. Podczas home office należy jednak korzystać z metod uczenia się dostosowanych do charakteryzowanej formy realizacji służbowych obowiązków i innej grupy docelowej. Aktualnie wiele szkoleń, kursów i warsztatów, które dotychczas odbywały się stacjonarnie, organizowanych jest online. Dużą popularnością cieszą się także wirtualne konferencje, sesje e-learningowe, czy tematyczne webinary prowadzone przez ekspertów w danej branży. Pokazuje to, że firmowe programy rozwojowe, tworzone z myślą o pracownikach zdalnych, mogą być różnorodne i atrakcyjne dla odbiorców, a tym samym mobilizujące do podnoszenia kwalifikacji.

Po czwarte – edukowanie w zakresie work-life balance

Pozytywny wpływ na motywację, efektywność i zdrowie psychiczne ludzi podczas pracy w domu ma również zachowywanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Na home office pracownik musi samodzielnie zadbać o to, aby wyraźnie rozdzielić czas pracy zarobkowej od czasu wolnego, przeznaczonego chociażby na odpoczynek, oddawanie się pasji, czy spotkania w gronie najbliższych. Jednak przełożony powinien go w tym wspierać. Troska o dobrostan zespołu w wykonaniu pracodawcy może przejawiać się na przykład poprzez: gwarantowanie elastycznych godzin pracy, monitorowanie obłożenia zadaniami, zachęcanie do regularnego brania urlopu wypoczynkowego, promowanie aktywności fizycznej i uczenia się technik radzenia sobie ze stresem, a także niewymuszanie na pracownikach konieczności odbierania telefonów lub odpisywania na maile po godzinach.

Po piąte – oferowanie pakietu atrakcyjnych benefitów

Źródłem motywacji do wytężonej pracy na home office jest również szeroki wachlarz świadczeń pozapłacowych. Zatrudnieni marzą nie tylko o atrakcyjnym wynagrodzeniu, podwyżkach, czy premiach stanowiących wsparcie dla domowego budżetu, ale i o benefitach odpowiadających na potrzeby pracowników zdalnych. W roli takiego motywatora egzamin zda między innymi: prywatne ubezpieczenie zdrowotne, karnet na siłownię albo e-voucher podarunkowy.

Zasady skutecznego motywowania pracowników na home office

Jeśli chce się dobrze motywować pracowników zdalnych i uniknąć u nich spadku motywacji, trzeba kierować się kilkoma istotnymi zasadami, pozwalającymi kreować przewidywalne i przyjazne środowisko pracy. Liczy się szybkie rozpoznanie problemu w postaci niskiego zaangażowania, zidentyfikowanie przyczyn demotywacji oraz wdrożenie zindywidualizowanego planu naprawczego. Konieczne jest umiejętne wykorzystanie bodźców zaspokajających rzeczywiste oczekiwania osób, względem których są kierowane (można je poznać na przykład za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród kadry pracowniczej).

Czasami wiele zdziała już sama szczera rozmowa (telefoniczna lub w formie wideokonferencji) o problemach z motywacją, ukierunkowana na to, żeby pracownik poczuł się częścią zespołu. Mile widziane jest sformułowanie dających poczucie bezpieczeństwa reguł postępowania, ustalenie elastycznych godzin pracy, wielopoziomowe dbanie o wellbeing, promowanie podejścia zadaniowego, czy zatroszczenie się o niezbędne wsparcie techniczne. Motywowanie ludzi na home office wymaga zrozumienia unikalnych wyzwań związanych z tym modelem pracy oraz uświadomienia sobie, że niektóre działania, które sprawdzały się w warunkach pracy stacjonarnej, przy zdalnej po prostu nie zdadzą egzaminu.

Jak zwiększyć motywację u pracowników zdalnych? Podsumowanie

Już teraz wiesz, jak skutecznie wpływać na motywację osób pracujących z domu oraz zdajesz sobie sprawę, że za klucz do sukcesu uznaje się wypracowanie spersonalizowanych rozwiązań. Zapamiętaj zaprezentowane wskazówki i stosuj je profilaktycznie, czyli na co dzień, a nie dopiero wtedy, gdy u członków zdalnego zespołu zauważysz spadek energii do działania albo inne objawy zagrożenia, jakim jest wypalenie zawodowe.

Co można zyskać w dłuższej perspektywie czasowej, wdrażając w firmie odpowiednie sposoby motywowania pracowników na pracy zdalnej? Najważniejsze korzyści, jakie dostrzega się u zatrudnionych, to: wzrost zadowolenia z wykonywania powierzonych zadań, osiąganie lepszych wyników, czy większe przywiązanie do współpracowników i miejsca pracy. To motor do podejmowania nowych wyzwań. Natomiast pracodawcy, którzy troszczą się o motywację pracowników na home office i ich zorientowanie na cel, mogą wyróżnić się dzięki temu na tle konkurencji, poprawić swój wizerunek, dotrzeć do utalentowanych kandydatów, stworzyć zespół o imponującej wydajności oraz budować pozytywną kulturę organizacyjną.

Jeśli chcesz aby Twój zespół był jeszcze bardziej zaangażowany i zmotywowany to skorzystaj z możliwości bezpłatnej konsultacji z naszymi ekspertami - zadaj nam pytanie a my podzielimy się z tobą naszą wiedzą i praktyką

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.