Zaangażowanie w czasie pandemii

(2 min czytania)

Mniej dni w tygodniu za to intensywnej w ciągu dnia – Recepta na podwyższenie produktywności i zaangażowania pracowników?

W sierpniu 2020 odbyło się badanie, które zostało przeprowadzone przez zespół badawczy Carrotspot LAB przy współpracy Hays Poland i partnera merytorycznego Uniwersytetu SWPS. Jednym z celów badania było zbadanie czy zmiana trybu pracy ze stacjonarnego na zdalny oddziałuje na efektywność i produktywność w pracy.

Połowa badanych zadeklarowała, że nie pracowała przed epidemią zdalnie. Natomiast obecnie większość respondentów (64%) pracuje zdalnie pięć dni w tygodniu lub więcej.

dni tygodnia, a zaangażowanie

Aby dokładniej zanalizować ten czynnik i jego wpływ na kluczowe wskaźniki istotne dla środowiska pracy, przeprowadziliśmy analizę korelacji. Istotne związki pomiędzy zmiennymi pokazują, że:

im osoby badane deklarują, że pracują obecnie więcej dni w tygodniu, tym:

 • mniej zaangażowane w pracę,

 • mniej zadowolone z zadań wykonywanych obecnie w firmie,

 • deklarują niższe poczucie sensu, jaki daje wykonywana praca,

 • deklarują większe problemy ze współpracą/komunikacją w pracy,

 • deklarują częściej poczucie izolacji/samotności z powodu pracy w trybie zdalnym.

Przed pandemią wielu ekspertów oraz praktyków z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim próbowało zdefiniować optymalny model pracy w tym pracy zdalnej i hybrydowej. Dyskusja koncentrowała się na rozwiązaniach pozytywnie wpływających na osiąganie przez organi­zacje celów biznesowych, a zarazem skracających tygodniowy wymiar pracy. Poszukiwano rozwiązań wpisujących się w podejście work-life balance, które dodatkowo miały wzmac­niać zaangażowanie pracowników jak i ich efektywność. Zapytaliśmy respondentów o to, ile średnio godzin dziennie poświęcają na pracę zdalną przed i po pandemii? I następnie spraw­dzaliśmy jak te dane wiążą się z zaangażowaniem i efektywnością w pracy.

Ponad połowa biorących udział w badaniu respondentów (52%), przed epidemią, poświęcała na pracę zdalną 1-2 godziny dziennie (52%). Obecnie 50% badanych na pracę zdalną poświęca 7-8 godzin dziennie, czyli pracują zdalnie w wymiarze całego etatu. A 33% badanych deklaruje, że pracuje obecnie zdal­nie nawet powyżej 8 godzin dziennie, co oznacza, że w porównaniu z czasem przed pandemią, 22% respondentów pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie.

liczba godzin, a zaangażowanie

Podobnie jak przy analizie dotyczącej tygodniowego wymiaru pracy i jego wpływu na kluczowe wskaźniki efektywności skorelowa­liśmy tę zmienną z innymi badanymi zmiennymi zależnymi.

Wyniki pokazały, że:

Im osoby badane deklarują, że obecnie pracują zdalnie więcej godzin dziennie, tym:

 • deklarują większe problemy ze współpracą/komunikacją w pracy,

 • deklarują częściej poczucie izolacji/samotności z powodu pracy w trybie zdalnym,

 • mają problemy z poczuciem sensu pracy,

 • mają większe poczucie ciągłego bycia w pracy (niemożność „odłączenia” się),

 • są mniej zadowolone ze swojego samopoczucia,

 • są mniej zadowolone z równowagi dom-praca.

Ale … są bardziej zaangażowane.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu na: Raport Zaangażowanie w czasie pandemii

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Service & Carrotspt LAB Lead
Z wykształcenia psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor dopowiadający za procesy personalne. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.