Czym wyróżniają się dobre rozwiązania HR?

Poznaj meandry nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi! Nasz artykuł pokazuje, dlaczego digitalizacja procesów HR jest nie tylko trendem, ale koniecznością w dzisiejszym świecie biznesu. Dowiedz się, jak wykorzystać cyfrowe narzędzia, by usprawnić administrowanie personelem, oszczędzać czas i generować spektakularne wyniki. Nowoczesne rozwiązania HR to klucz do sukcesu organizacji, a nasz artykuł przedstawia konkretne przykłady usprawnień, które pomogą Ci odnieść triumf w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Bardzo często dział HR (human resources), który zajmuje się kompleksowym zarządzaniem zasobami ludzkimi, uważany jest za jeden z najważniejszych elementów organizacyjnych firmy. Do jego podstawowych zadań należy: koordynowanie procesu rekrutacyjnego, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, aktywność w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, opracowywanie polityki wynagradzania, administracja kadrowo-płacowa, troska o pozytywną atmosferę w zespole, dbanie o motywację, wellbeing oraz rozwój osobisty i zawodowy pracowników, czy przeprowadzanie okresowych ocen pracowniczych.

To wszystko pokazuje, że te wyspecjalizowane komórki organizacyjne odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i mają niebagatelny wpływ na ich sukces. Jednak pożądany efekt można osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy działy personalne będą ewoluowały oraz dostosowywały się do ulegającego przekształceniom otoczenia biznesowego, wyzwań współczesnego rynku pracy, czy zmieniających się potrzeb przedstawicieli kadry pracowniczej. Z pomocą przychodzą dobre rozwiązania HR, które wynoszą na nowy, wyższy poziom pracę wykonywaną przez specjalistów w dziedzinie human resources. Poniżej przedstawiamy przykłady usprawnień, którym warto przyjrzeć się nieco bliżej.

Digitalizacja procesów HR – trend czy konieczność?

Postęp technologiczny, którego wszyscy jesteśmy świadkami, coraz śmielej wkracza w różne sfery naszego życia. Jest to także jedna z głównych sił napędzających zmiany zachodzące współcześnie w świecie biznesu. Dla przykładu – niezależnie od wielkości firmy, czy specyfiki branży, koniecznością staje się digitalizacja działów human resources, która w praktyce okazuje się długofalowym i złożonym procesem. Modyfikację stosowanych dotychczas metod oraz przeniesienie wielu czynności do sfery online wymusza chęć umiejętnego zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Stosowanie przez działy personalne cyfrowych narzędzi dopasowanych do potrzeb organizacji stanowi drogę do stania się liderem, który działa efektywniej, osiąga spektakularne wyniki, jest otwarty na innowacje, a tym samym wyróżnia się na tle konkurencji. Wdrażanie przemyślanej strategii biznesowej w zakresie zarządzania personelem (czerpiącej z rozwoju technologicznego oraz prowadzącej do optymalizacji i automatyzacji powtarzalnych, czasochłonnych procesów), generuje oszczędności, udoskonala komunikację, daje dostęp do różnych danych w czasie rzeczywistym, prowadzi do wyeliminowania tak zwanych wąskich gardeł, jak również ogranicza liczbę dokumentów przetwarzanych w formie papierowej. Umiejętne korzystanie z dostępnych aktualnie udogodnień i osiągnięć transformacji cyfrowej, takich jak chociażby oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania HR, to inwestycja w przyszłość oraz klucz do uwolnienia pełnego potencjału organizacji i zatrudnionych w niej osób.

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi – charakterystyka

Działy zasobów ludzkich będą mogły dobrze wykonywać swoje zadania, jeśli wypracują odpowiednie procedury i zaopatrzą się w niezbędne narzędzia bazujące na nowych technologiach. Wsparciem w codziennej pracy ekspertów od human resources są między innymi bezpieczne i intuicyjne w użytkowaniu systemy IT: aplikacje, platformy, czy oprogramowania HRM (trzeba dążyć do tego, aby była możliwa ich integracja). To przykładowe informatyczne rozwiązania HR, sprawiające, że zarządzanie kapitałem ludzkim na poszczególnych etapach współpracy z poszczególnymi pracownikami (od momentu rekrutacji, aż do odejścia z pracy) staje się o wiele łatwiejsze.

Warto je testować, oceniać i wybierać te najlepsze, aby lepiej organizować codzienną pracę, umawiać i przeprowadzać spotkania, pozyskiwać odpowiednich kandydatów, publikować oferty pracy, zatwierdzać listy płac, troszczyć się o zaangażowanie zatrudnionych, zarządzać talentami, usprawniać przepływ informacji, wspierać wszechstronny rozwój pracowników, rejestrować czas pracy, rozdzielać benefity, tworzyć ankiety i formularze albo budować employee experience. Cechą charakterystyczną dla dobrych rozwiązań HR jest bowiem to, aby były one skrojone na miarę potrzeb organizacji, w której docelowo mają obowiązywać, a zwłaszcza jej misji, celów biznesowych, czy liczebności personelu.

Jak usprawnić realizację procesów HR w firmie?

Wdrożenie rozwiązań HR z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ważnych z perspektywy całej organizacji, wiąże się ze zmianą dotychczasowego systemu pracy oraz przekształceniem stosowanych dotąd mechanizmów i strategii. Powinno to być pierwszym krokiem, jeśli chce się usprawnić administrowanie personelem.

Jednocześnie wymagane jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój pracowników działów human resources. Liczy się poszerzanie posiadanej wiedzy, bycie na bieżąco z najnowszymi trendami HR, udział w konferencjach i specjalistycznych szkoleniach, czytanie branżowej literatury, współpraca z doświadczonymi coachami i mentorami, a także doskonalenie odpowiednich umiejętności.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR oraz badania z wykorzystaniem narzędzi ICT), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.