Kultura organizacyjna w firmie – dlaczego jest tak ważna

(4 min czytania)
W każdej organizacji, bez względu na jej wielkość oraz branżę, w której działa, występuje takie zjawisko jak kultura organizacyjna. Ma ona kluczowy wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje całe przedsiębiorstwo i czy sukcesywnie osiąga zamierzone cele. Na czym polega kultura organizacyjna w firmie i dlaczego jest aż tak ważna?

Czym jest kultura organizacyjna w firmie?

Jednolite zdefiniowanie kultury organizacyjnej nie jest prostym zadaniem. Pojęcie kultury organizacyjnej jest niezwykle szerokie i obejmuje cały szereg elementów, które w założeniu mają tworzyć spójną całość. Najprościej mówiąc, kultura organizacyjna w danej organizacji stanowi określony zbiór norm, zasad oraz wzorców zachowań w danej organizacji. Obejmuje ona również wspólne dla całej firmy wartości, oczekiwania oraz zaplanowane cele do zrealizowania. Kulturę organizacyjną tworzy wiele elementów, które powinny ze sobą współgrać. Rezultatem jest efektywna praca całego zespołu oraz sprawne zarządzanie organizacją.

Jakie są cele budowania kultury organizacyjnej w firmie?

Chociaż sposób funkcjonowania, wartości oraz poglądy w różnych firmach mogą się od siebie znacznie różnić, istnieją pewne reguły, do których powinna się zastosować każda aspirująca do rozwoju organizacja. Reguły te stanowią kluczowy element umożliwiający budowanie kultury organizacyjnej w firmie.

Zanim omówimy fundamentalne reguły oraz poszczególne etapy związane z tworzeniem kultury organizacyjnej, przyjrzyjmy się, jakie znaczenie ma kultura organizacyjna dla całej firmy:

  • zintegrowanie zespołu pracowników,

  • podniesienie mobilizacji do pracy oraz zwiększenie zaangażowania w realizację celów firmowych,

  • ułatwienie komunikacji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi działami poprzez ustalenie wspólnego, jednolitego języka oraz klarowne przedstawienie misji oraz wizji przedsiębiorstwa w sposób zrozumiały dla pracowników.

Ponadto budowanie kultury organizacyjnej ma na celu zapewnienie poczucia przynależności oraz bezpieczeństwa, co ma wpływ na stabilizację zatrudnienia i zbudowanie stałego, współpracującego ze sobą zespołu pracowników.

Budowanie kultury organizacyjnej – podstawowe reguły

Stworzenie całościowej kultury organizacyjnej to wielopoziomowy proces składający się z kilku głównych etapów. Podstawą, bez której żadna firma nie mogłaby sprawnie funkcjonować, jest ustalenie fundamentalnych wartości, celów oraz założeń wspólnych dla całej organizacji. Kształtowanie wspólnych wzorów myślenia oraz wartości pozwala efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi i z sukcesem osiągać założone cele.

Kolejnym istotnym krokiem jest stworzenie wizji oraz misji, które są zgodne z założeniami oraz wartościami firmy, a także podejmowanie odpowiednich działań mających na celu realizację określonej wizji. Niezbędnym elementem każdej kultury organizacyjnej są oczywiście dobrze przygotowani i zmobilizowani do pracy ludzie. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje jasne i klarowne określenie celów, założeń oraz wartości, jakimi kieruje się firma, a także zbudowanie kadry pracowniczej która będzie w stanie wspierać realizację tych celów zgodnie z wartościami oraz wizją organizacji.

Kultura organizacyjna nie może również istnieć bez odpowiednio przygotowanych stanowisk do pracy.

Właściwie zaplanowana przestrzeń w postaci przemyślanego układu pomieszczeń, wygodnych miejsc pracy oraz schludnych i estetycznie zaprojektowanych wnętrz sprzyja skupieniu oraz wyższej efektywności zatrudnionych pracowników.

Poziomy kultury organizacyjnej

Najbardziej rozpowszechniony model kultury organizacyjnej został przedstawiony przez Edgana Scheina w 2004 r. Według niego, kultura organizacyjna stanowi zbiór podstawowych założeń, które podzielają wszyscy członkowie organizacji i które są podstawą do wewnętrznej integracji oraz rozwiązywania problemów. Edgan Schein wyróżnia 3 poziomy kultury organizacyjnej:

  • Artefakty – stanowią widoczne i łatwo identyfikowane elementy kultury organizacyjnej. Dzielą się na trzy grupy – artefakty fizyczne, do których należy m.in. obowiązujący w firmie dress code oraz styl pomieszczeń firmowych, artefakty językowe (charakterystyczne dla firmy słownictwo i powiedzenia), a także artefakty behawioralne (zachowania oraz zwyczaje panujące w organizacji).

  • Normy i wartości – są to częściowo widoczne i uświadomione elementy kultury organizacyjnej, które są przekazywane w sposób nieformalny. Znajdują odzwierciedlenie w filozofii przedsiębiorstwa oraz podejmowanych przez nie działaniach. Dzielą się na normy i wartości deklarowane oraz przestrzegane. Normy i wartości można dostrzec np. w zebraniach członków zespołu, a także w regułach dotyczących obsługi klienta czy w systemie rozstrzyganiu reklamacji.

  • Założenia – składają się z podstawowych przekonań, którymi kierują się założyciele organizacji oraz wszyscy jej członkowie. Chociaż są to elementy najmniej widoczne, zwłaszcza z zewnątrz, w rzeczywistości to one stanowią fundament kultury organizacyjnej w firmie. Mają wpływ na sposób postrzegania określonych zjawisk oraz otoczenia firmy przez jej pracowników.

Kultura organizacyjna i jej znaczenie w firmie

Nie da się zaprzeczyć, że kultura organizacyjna w firmie ma kluczowy wpływ na wiele kwestii. Determinuje ona sposób, w jaki jest postrzegana firma na zewnątrz, wpływa na stabilność zatrudnienia oraz poczucie przynależności pracowników, ułatwia komunikację pomiędzy poszczególnymi strukturami w organizacji i pozwala stworzyć jej jednolity wizerunek. Budowanie kultury organizacyjnej w swojej firmie to również wzajemny szacunek, uznanie oraz podziękowania za każdy osiągnięty sukces.

Poszukujesz narzędzia, które pomoże Ci budować kulturę organizacyjną w Twojej firmie? Poznaj Carrotspot! Dzięki platformie sprawnie poprowadzisz wewnętrzną komunikację w swoim zespole, przekażesz wyrazy uznania czy zakomunikujesz TRS (Total Rewards Statement).

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Service & Carrotspot LAB Lead
Z wykształcenia psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor dopowiadający za procesy personalne. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Zwolennik wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Swoje bogate doświadczenie wykorzystuje kierując zespołem badawczym i rozwijając platformę Carrotspot w aspektach z obszaru HR. Prywatnie wielbiciel sportów ekstremalnych.