Carrotspot od LUX MED Benefity: Ubezpieczenia medyczne i samozapis do abonamentów dla zdrowia pracowników i odciążenia HR

Zdrowie pracowników to fundament efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim. Carrotspot od LUX MED Benefity ułatwia zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej dzięki zintegrowanym abonamentom medycznym i ubezpieczeniom szpitalnym, co zwiększa efektywność pracowników i zmniejsza absencję chorobową. Badania RAND Corporation wykazują, że programy zdrowotne mogą zwiększyć produktywność pracowników o 8% do 14% oraz zredukować absencję chorobową o 25% . Platforma przynosi ogromne korzyści działowi HR, odciążając go dzięki funkcji samozapisu i kafeterii benefitów, które upraszczają zarządzanie budżetem na świadczenia. Dodatkowe funkcje, takie jak kudosy i programy motywacyjne, wspierają zdrowy styl życia i zwiększają zaangażowanie pracowników. Według Society for Human Resource Management (SHRM), uznanie pracowników poprzez systemy takie jak kudosy może zwiększyć ich zaangażowanie o 50% .

Troska o zdrowie pracowników staje się jednym z priorytetów w polityce zarządzania kapitałem ludzkim. W odpowiedzi na te potrzeby, platforma benefitowa Carrotspot od LUXMED Benefity, oferuje szeroki wachlarz abonamentów medycznych i ubezpieczeń szpitalnych. Te istotne benefity nie tylko dbają o zdrowie i dobrostan pracowników, ale także mają bezpośredni wpływ na ich efektywność w pracy oraz redukcję absencji chorobowych.

Integracja z usługami medycznymi LUX MED

Platforma kafeteryjna Carrotspot, oferowana przez LUX MED Benefity, zapewnia pełną integrację z usługami medycznymi i abonamentowymi LUX MED. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do kompleksowej opieki zdrowotnej, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję w przypadku problemów zdrowotnych, a także efektywne działania w obszarze profilaktyki. Taka integracja nie tylko poprawia komfort i bezpieczeństwo pracowników, ale także zwiększa ich lojalność wobec pracodawcy, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla firmy.

Funkcjonalności ułatwiające pracę i życie pracowników

Platforma benefitowa Carrotspot oferuje jeszcze więcej funkcjonalności, które ułatwiają pracę i funkcjonowanie pracowników. Użytkownicy mają dostęp do kafeterii benefitów, gdzie mogą dokonywać zakupów, wykorzystując zarówno środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), jak i środki obrotowe. Dodatkowo, firma może w łatwy sposób udostępniać te środki oraz monitorować ich zużycie, co zapewnia pełną kontrolę nad budżetem przeznaczonym na benefity. Ponadto, w ramach budżetów przekazanych pracownikom, możliwe jest tworzenie dedykowanych zestawów benefitów. Dzięki temu można alokować środki w konkretne kategorie, takie jak np. wellbeing. Jeśli zależy Ci na tym, aby pracownicy wydawali środki na poprawę dobrostanu, możemy wyodrębnić budżet w taki sposób, aby umożliwić zakup benefitów tylko z tej kategorii.

 Samozapis i odciążenie działu HR

Jednym z kluczowych usprawnień oferowanych przez platformę Carrotspot jest funkcja tzw. samozapisu. Pracownicy mogą samodzielnie zapisywać siebie oraz członków swoich rodzin do ubezpieczeń medycznych. To innowacyjne rozwiązanie znacząco odciąża dział HR, który wcześniej musiał poświęcać wiele czasu na rutynowe i monotonne zadania związane z obsługą ubezpieczeń. Dzięki temu organizacja odzyskuje cenny czas, który może być przeznaczony na bardziej strategiczne działania. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest wydłużony czas na zapis do pakietów medycznych i ubezpieczeń. Nie musisz już przypominać pracownikom, że mają czas do 20. dnia miesiąca na zamówienie pakietu. Ponadto, dział HR zyskuje dostęp do przyjaznych analityk i raportów, które ułatwiają przystępowanie pracowników do ubezpieczeń oraz rozliczanie się z nich.

Konstruktywny feedback i Kudosy

Czym jest satysfakcja z pracy bez motywacji? Dzięki Carrotspot, managerowie otrzymują wsparcie w zakresie udzielania konstruktywnego feedbacku, połączonego ze wzmocnieniem. Pracownicy mają możliwość wzajemnego doceniania się i wyróżniania przy pomocy kudosów oraz innych narzędzi dostępnych na platformie. Taka forma docenienia zwiększa zaangażowanie i motywację zespołu, wpływając pozytywnie na atmosferę pracy i ogólną satysfakcję. Raport Society for Human Resource Management (SHRM) wskazuje, że uznanie pracowników za pomocą systemów takich jak kudosy zwiększa ich zaangażowanie o 50% .

Motywowanie pracowników

Dbanie o motywację to również ciekawa funkcjonalność platformy, dzięki której, przy użyciu programów motywacyjnych, można w intuicyjny i prosty sposób motywować pracowników do podejmowania konkretnych działań. Programy te pozwalają na tworzenie spersonalizowanych celów i wyzwań, które zachęcają pracowników do większego zaangażowania i osiągania lepszych wyników.

Promowanie zdrowego stylu życia

Zdrowy styl życia sam w sobie jest ogromnym benefitem dla pracowników. LUX MED Benefity, wspierane przez dedykowane aplikacje, pomagają pracownikom oraz zespołowi kadr cieszyć się dobrostanem i zyskać większą satysfakcję z życia i pracy. Regularne badania, dostęp do specjalistów, programy profilaktyczne oraz różnorodne formy aktywności fizycznej promowane przez aplikację, przyczyniają się do lepszego samopoczucia pracowników. To z kolei przekłada się na ich wyższą motywację, większą produktywność oraz mniejszą absencję chorobową.

Badania przeprowadzone przez The Health Project wykazały, że firmy inwestujące w programy zdrowotne dla pracowników odnotowują niższą absencję chorobową, redukując ją o 25% .

Zwiększenie efektywności pracy

Według raportu RAND Corporation, programy zdrowotne mogą zwiększyć produktywność pracowników o 8% do 14%. Poprawa zdrowia pracowników prowadzi do wzrostu ich produktywności, co jest istotnym argumentem za inwestowaniem w tego typu benefity .

Lojalność pracowników

Badania przeprowadzone przez Gallup pokazują, że pracownicy mający dostęp do wsparcia zdrowotnego i wellness są bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy. Według raportu "State of the American Workplace" pracownicy zaangażowani w programy wellness są o 38% bardziej lojalni, co przekłada się na długoterminową stabilność kadry i zmniejszenie kosztów związanych z rotacją pracowników .

Podsumowanie

Abonamenty medyczne i ubezpieczenia szpitalne oferowane przez LUX MED Benefity na platformie Carrotspot to kluczowy element budowania zdrowego, zadowolonego i efektywnego zespołu pracowników. Pełna integracja z usługami medycznymi LUX MED oraz funkcja samozapisu odciążają dział HR, umożliwiając skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach. Liczne funkcjonalności platformy, takie jak kafeteria benefitów, kudosy, konstruktywny feedback oraz programy motywacyjne, wspierają pracowników w ich codziennym życiu i pracy, promując zdrowy styl życia i satysfakcję z pracy. Zainwestowanie w takie rozwiązania to inwestycja w przyszłość firmy, która przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i całej organizacji.

Źródła

  1. The Health Project. "The Impact of Health Promotion on Absenteeism".

  2. RAND Corporation. "Workplace Wellness Programs Study".

  3. Gallup. "State of the American Workplace".

  4. Society for Human Resource Management (SHRM). "Employee Recognition Programs".

 

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digtal Transformation Director (R&D)
Psycholog społeczny. Ekspert w zarządzaniu strategią HR i B+R, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Doświadczony menedżer i dyrektor odpowiedzialny za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacjach. Przez ponad 15 lat zajmuje się badaniem dynamiki organizacyjnej i postaw pracowników. Przeprowadził liczne badania i analizy w dziedzinach psychologii zachowań konsumenckich, badań technologicznych i ich wpływu na ludzi, a także cyfrowych doświadczeń pracowników. Autor kilku artykułów na temat zarządzania ludźmi, przywództwa i digitalizacji HR. Orędownik Evidence Based oraz stosowania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (HR oparty na danych, analityka HR), z zainteresowaniami zawodowymi skupionymi na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Kieruje projektami wykorzystującymi People Analytics i BIG DATA w procesach Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab i LUX MED Benefity odpowiada za badania i rozwój, projekty badawcze, analizy oraz projektowanie rozwiązań wspierających działalność biznesową, w tym badania jakościowe, ilościowe oraz ewaluacyjne. Członek zespołu projektowego w projekcie "Human-Centric BI and AI Solution for Human Resource Management", gdzie opracował algorytmy umożliwiające przetwarzanie szerszego zakresu danych („miękkie” HR) oraz projektował i realizował badania ewaluacyjne dotyczące reakcji na koncepcję cyfrowego rozwiązania.