Partnerstwo biznesowe – w czym tkwi jego potencjał?

(5 min czytania)
W relacjach biznesowych mile widziane jest przyjmowanie partnerskiej postawy. Jest to opłacalne nie tylko ze względów etycznych, ale i ekonomicznych. Takie zjednoczenie sił stanowi najlepsze rozwiązanie dla firm dążących do wzrostu, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w niektórych sytuacjach działając wspólnie, można osiągnąć zdecydowanie więcej niż w pojedynkę. Kiedy w biznesie można mówić o partnerstwie? Jakie korzyści daje nawiązywanie takiej współpracy? Czym kierować się, wybierając partnera i gdzie go szukać? Sprawdź odpowiedzi na wskazane pytania, aby przekonać się, że partnerstwo biznesowe to okazja, z której warto skorzystać, jeśli stawia się na perspektywiczne myślenie, które aktualnie powinno być standardem!

Co to jest partnerstwo w biznesie?

Partnerstwo biznesowe to przykład współpracy podejmowanej na zasadzie dobrowolności. Może ona dotyczyć dwóch lub więcej niezależnych podmiotów. Tego typu współdziałanie, uwzględniające indywidualność oraz autonomię każdej z firm, polega na planowaniu i wykonywaniu kolejnych zadań w taki sposób, aby myśleć również o interesie drugiej strony. Wybór tej drogi jest źródłem praw, ale i obowiązków, jednak przewaga atutów charakterystycznych dla opisywanego rozwiązania sprawia, że cieszy się ono rosnącą uznaniem. Najprawdopodobniej ten trend utrzyma się również w przyszłości, a być może, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe, będzie cieszył się jeszcze większą popularnością zarówno wśród mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw.

W jakim celu firmy zawierają partnerstwa biznesowe? Za ogólny cel partnerstwa w biznesie uznaje się szeroko rozumianą poprawę pozycji społeczno-gospodarczej każdego z podmiotów. Natomiast szczegółowe cele mogą być ustalane indywidualnie, w zależności od uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a więc chociażby kultury organizacyjnej, czy aktywności podejmowanych przez konkurentów.

Jakie korzyści wynikają z partnerstwa w biznesie?

W dłuższej perspektywie partnerstwo biznesowe generuje korzyści dostrzegane przez obie strony takiego układu. Jest to zatem przykład tak zwanej strategii win-win, a każdy wychodzi z tej rozgrywki jako zwycięzca. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto zdecydować się na taką współpracę:

 • obniżenie kosztów transakcyjnych,

 • uzyskanie efektu synergii,

 • bezpieczeństwo wynikające z podziału ryzyka,

 • wzrost odporności na ewentualne kłopoty, trudności i kryzysy,

 • rozszerzanie oferty i zasięgu działalności,

 • współdzielenie posiadanych zasobów,

 • wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw,

 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej,

 • wzrost innowacyjności wdrażanych projektów,

 • zwiększenie wiarygodności i poprawa wizerunku firmy,

 • pozytywne wyróżnienie marki,

 • możliwość rozwoju,

 • stworzenie zespołom stabilnych warunków do pracy.

Jak znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego?

Klucz do tego, aby współpraca w ramach partnerstwa biznesowego przebiegała bezproblemowo i przyniosła oczekiwane rezultaty, a niekiedy nawet przerosła te oczekiwania, stanowi dobór dobrego partnera. W teorii brzmi to dość jednoznacznie i jest uznawane za oczywistość, jednak w praktyce może okazać się wyzwaniem, któremu niekiedy naprawdę trudno sprostać. Wymaga to poświęcenia czasu, wytrwałości, wyrozumiałości oraz uzbrojenia się w cierpliwość.

Gdzie szukać godnego zaufania partnera biznesowego?

Zalecany jest regularny udział w wydarzeniach branżowych, korzystanie z systemu poleceń, czy czerpanie z potencjału drzemiącego w mediach społecznościowych. Pomaga także networking, konsekwentne budowanie sieci kontaktów i nawiązywanie nowych znajomości, a gdy nadarzy się ku temu sposobność wysyłanie bezpośrednich zaproszeń do współpracy.

Cechy dobrego partnera biznesowego

Za główne cechy charakterystyczne wartościowego partnera biznesowego uznaje się: lojalność, uczciwość, odpowiedzialność, prawdomówność, zaangażowanie, elastyczność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, bogate doświadczenie, rozległą wiedzę, proaktywne podejście, stabilność finansową, mocne poczucie etyki zawodowej, pozytywne nastawienie, dobrą reputację, doskonałą znajomość aktualnych trendów w danej dziedzinie, dysponowanie komplementarnymi zasobami oraz gotowość do nawiązania trwałej i długoterminowej relacji.

Tak naprawdę w profesjonalnym partnerstwie biznesowym najbardziej liczy się to, aby było jak najwięcej punktów stycznych pomiędzy podmiotami rozpoczynającymi współpracę, a ewentualne różnice powinny kreować przestrzeń do kreatywnego osiągania wspólnego celu. Najprościej rzecz ujmując – trzeba się uzupełniać i razem patrzeć w tym samym kierunku.

Jeśli wymienione wcześniej elementy połączy się z umiejętnym zarządzaniem relacjami, efektywną komunikacją (stałym dialogiem), otwartą postawą, transparentnością podejmowanych działań, wzajemnym zrozumieniem, życzliwością i szacunkiem, zwiększy się prawdopodobieństwo powodzenia realizowanego wspólnie przedsięwzięcia oraz odniesienia upragnionego sukcesu biznesowego przez wszystkie zaangażowane podmioty.

Różne przykłady partnerstw biznesowych

 1. Partnerstwo technologiczne: Firm A, specjalizująca się w produkcji komponentów elektronicznych, nawiązuje współpracę z Firmą B, której główną działalnością jest produkcja sprzętu AGD. Dzięki temu partnerstwu Firma B korzysta z innowacyjnych rozwiązań Firmy A, co przekłada się na wyższą jakość oferowanych produktów.

 2. Partnerstwo dystrybucyjne: Producent zabawek (Firma C) wchodzi w partnerstwo z popularną siecią sklepów (Firma D) w celu ekskluzywnej sprzedaży swoich produktów w tych sklepach.

 3. Partnerstwo w zakresie badań i rozwoju: Dwie biotechnologiczne firmy (Firma E i Firma F) łączą swoje zasoby w celu przyspieszenia badań nad nowym lekiem.

 4. Partnerstwo strategiczne w zakresie marketingu: Firma produkująca napoje energetyczne (Firma G) wchodzi w partnerstwo z organizacją sportową (Firma H) - logo firmy pojawia się na strojach zawodników, a w zamian organizacja otrzymuje wsparcie finansowe.

 5. Partnerstwo franczyzowe: Sieć restauracji (Firma I) udziela praw do prowadzenia lokalu pod jej marką indywidualnemu przedsiębiorcy (Firma J) w zamian za udział w zyskach.

 6. Joint venture: Dwie firmy z różnych krajów (Firma K z USA i Firma L z Indii) tworzą wspólne przedsięwzięcie w Indiach, łącząc swoje zasoby i know-how w celu zdobycia lokalnego rynku.

 7. Partnerstwo w zakresie CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu): Firma produkująca odzież (Firma M) nawiązuje współpracę z organizacją pozarządową (Firma N) działającą na rzecz ochrony środowiska. Razem organizują kampanie edukacyjne i wprowadzają ekologiczne rozwiązania w produkcji.

 8. Partnerstwo w zakresie usług: Firma oferująca hosting (Firma O) nawiązuje współpracę z firmą programistyczną (Firma P) w celu oferowania klientom kompleksowych rozwiązań webowych.

Każde z tych partnerstw ma swoje wyjątkowe cechy i wymaga indywidualnego podejścia. Kluczem do sukcesu jest dogłębne zrozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron oraz ciągła komunikacja. W wielu przypadkach, takie partnerstwa mogą prowadzić do innowacji, wzrostu i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.