Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników – jak dobrać szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego?

Już teraz sprawdź najpopularniejsze oraz najskuteczniejsze metody rozwoju pracowników w organizacji i zapoznaj się ze wskazówkami, które podpowiedzą Ci, czym kierować się wybierając najlepsze narzędzia rozwojowe dla członków Twojego zespołu. Dzięki temu równocześnie zaspokoisz rzeczywiste potrzeby podwładnych, jak i zadbasz o dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Z artykułu dowiesz się:

 • Dlaczego rozwój i nabywanie nowych kompetencji są tak ważne?

 • Jakie są najpopularniejsze formy rozwoju kompetencji?

 • Którą metodę rozwoju kompetencji pracowników wybrać?

 • Jak zapewnić pracownikom stabilne środowisko do rozwoju kompetencji?

Współczesny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania przed pracownikami. Opanowanie wyłącznie podstawowych umiejętności już nie wystarcza, aby przetrwać w dzisiejszej rzeczywistości, utrzymać się na powierzchni i wyróżnić na tle konkurencji. Ten, kto stoi w miejscu, tak naprawdę się cofa, dlatego w celu osiągnięcia zawodowego sukcesu, niezbędna okazuje się pasja, motywacja, wytrwałość, kreatywność i dynamizm oraz stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie. To wszystko sprawia, że starannie zaplanowany rozwój kompetencji pracowników stanowi kluczowy element strategii skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, na którym swoją uwagę powinny skupiać działy HR.

Najwyższy czas, aby uświadomić sobie, że pieniądze to nie wszystko. Już teraz przekonaj się, jak rozwijać kompetencje pracowników w praktyce!

Jeśli interesują Cię rozwój, wyznaczanie celów rozwojowych i monitorowanie rozwoju pracowników napisz do nas !

Rozwój kompetencji pracowników – najpopularniejsze formy

Dobra wiadomość jest następująca – aktualnie pracownicy mają wiele możliwości rozwoju zawodowego. Tak naprawdę to, czy z nich skorzystają, zależy wyłącznie od poziomu ich motywacji oraz nastawienia zwierzchników do tego typu przedsięwzięć.

Żeby zrealizować ambitne cele rozwojowe, poszerzyć wiedzę i umiejętności, zdobyć przewagę konkurencyjną, zadbać o rozwój kariery oraz awansować na wyższe stanowisko, przedstawiciele kadry pracowniczej mogą korzystać z potencjału drzemiącego w tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędziach.

Jakie formy rozwoju stosuje się w praktyce? Standardowym rozwiązaniem, które jako pierwsze przychodzi na myśl, są szkolenia i kursy prowadzone przez wewnętrznych specjalistów lub zewnętrznych trenerów. Zaawansowana technologia sprawia, że kompetencje twarde i miękkie można nabywać w taki sposób nie tylko stacjonarnie, ale i zdalnie. W wyniku pandemii większość podmiotów szkoleniowych zaczęła oferować zainteresowanym możliwość uczestnictwa w kursach online odbywających się w czasie rzeczywistym, przyjmujących najczęściej postać webinarów (prezentacji, wykładów, seminariów, czy treningów). Coraz większą popularnością wśród osób, którym zależy na zwiększeniu efektywności i poprawie jakości pracy, cieszy się również e-learning oraz distance learning.

Inne metody rozwoju pracowników w organizacji, które również wykazują się dużą skutecznością w zakresie zaspokajania potrzeb rozwojowych, to na przykład:

 • mentoring,

 • coaching,

 • social learning,

 • grywalizacja,

 • zadania rozwojowe,

 • konferencje i inne wydarzenia branżowe,

 • studia podyplomowe,

 • lektura e-booków i książek,

 • czytanie prasy i portali branżowych,

 • słuchanie podcastów,

 • warsztaty psychologiczne,

 • zapoznawanie się z contentem zamieszczanym w social mediach,

 • oceny pracownicze,

 • cele rozwojowe,

 • firmowe bazy wiedzy i platformy edukacyjne.

Którą metodę rozwoju kompetencji pracowników wybrać?

Aktualnie coraz więcej pracodawców skupia się na inwestowaniu w kapitał ludzki poprzez efektywny rozwój swoich pracowników. To powszechne zjawisko, ponieważ wzrasta świadomość dotycząca tego, że brak szans na doskonalenie zawodowe jest jedną z głównych przyczyn odejścia z pracy i poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Aby temu zapobiec, w większych, ale i mniejszych firmach, wdrażane są przedsięwzięcia o charakterze doszkalającym. Jednak, jak zostało zaprezentowane powyżej, dostępne są różne metody rozwoju pracowników w organizacji. Dlatego też, planując działania rozwojowe, trzeba pamiętać o tym, żeby:

 • rozwój osobisty i zawodowy pracowników szedł ze sobą w parze,

 • wdrażane rozwiązania wpisywały się w kulturę organizacyjną oraz były spójne z misją, wizją i strategią przedsiębiorstwa,

 • zastosowane narzędzia pozwalały zarówno na rozwój kompetencji miękkich, jak i twardych,

 • przekazywana wiedza teoretyczna sprzyjała nabywaniu umiejętności praktycznych,

 • u pracowników następowało rozwijanie kompetencji cennych z punktu widzenia organizacji,

 • nowe umiejętności były pomocne przy wykonywaniu codziennych obowiązków na konkretnym stanowisku (m.in. wnosiły na wyższy poziom obsługę klienta).

Jak zapewnić pracownikom stabilne środowisko do rozwoju kompetencji zawodowych?

Rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników, zwiększający ich indywidualny potencjał i maksymalizujący zyski przedsiębiorstwa, będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy w miejscu pracy zostaną stworzone warunki sprzyjające doskonaleniu zawodowemu.

W pierwszej kolejności liczy się zatem kształtowanie kultury organizacyjnej, w której za chleb powszedni zostanie uznane:

 • kreowanie atmosfery zachęcającej do uczenia się,

 • nagradzanie i docenianie pracowników za podejmowanie aktywności rozwojowych,

 • wzajemne wspieranie się zatrudnionych w podnoszeniu kwalifikacji (dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, danymi i informacjami),

 • systematyczne badanie potrzeb rozwojowych ukierunkowanych na wyszukiwanie luk kompetencyjnych,

 • planowanie rozwoju pracownika,

 • budowanie własnego modelu polityki szkoleniowej,

 • otwarta komunikacja – feedback udzielany podczas regularnie odbywających się rozmów z bezpośrednim przełożonym,

 • wytyczanie jasnej ścieżki kariery, konkretnie wskazującej zasady uzyskania awansu.

Rozwój organizacji poprzez rozwój kompetencji pracowników – podsumowanie

Samodoskonalenie jednostek jest równoznaczne z doskonaleniem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na różnych płaszczyznach jego funkcjonowania. Wszystko przez to, że wzrost potencjału zatrudnionych otwiera przed organizacją całkiem nowe możliwości, które dotychczas znajdowały się poza jej zasięgiem, a tym samym przybliża ją do osiągnięcia upragnionego sukcesu biznesowego.

Pracownicy, którzy konsekwentnie rozwijają swoje kompetencje, stosując metody rozwoju skrojone na miarę indywidualnych potrzeb, stają się bardziej niezależni i pewni siebie, co jest równoznaczne z ich większą efektywnością na zajmowanym stanowisku oraz poprawą jakości wykonywanych obowiązków służbowych. Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza pomaga firmie uzyskać przewagę nad konkurentami, przekłada się na lepsze wyniki finansowe, a także tworzy przestrzeń do wprowadzania nowych pomysłów, usprawnień oraz innowacyjnych rozwiązań. To najlepsza forma inwestycji w przyszłość!

A może chcesz zobaczyć już teraz, jak Carrotspot działa w zakresie rozwoju i celów rozwojowych pracowników w praktyce?

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 10 lat badacz organizacji i postaw pracowników. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.