Motywacja pracowników w praktyce: grywalizacja w Twojej firmie i systemy nagród

Zaangażowanie pracowników to kluczowy czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Firmy stale poszukują innowacyjnych metod motywowania swoich zespołów, a w tym kontekście grywalizacja w HR oraz systemy nagród wyłaniają się jako potężne narzędzia. Warto zrozumieć, jakie mechanizmy kierują tymi strategiami, aby umiejętnie zastosować je w zarządzaniu zasobami ludzkimi i odmienić miejsca pracy.

Zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Dlatego też wystarczy nawet jeden rzut oka, żeby zaobserwować, jak firmy cały czas szukają innowacyjnych sposobów na skuteczne motywowanie swoich zespołów. Na tle wszystkich dostępnych rozwiązań grywalizacja w HR oraz nagradzanie wyłaniają się jako dwa potężne narzędzia, które pokazują nowe podejście do motywacji pracowników. Warto wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą tymi strategiami, aby umiejętnie zastosować je w zarządzaniu zasobami ludzkimi i odmienić miejsca pracy.

Grywalizacja w HR i jej rola w zakresie motywowania pracowników

Grywalizacja (inaczej określana także jako gamifikacja albo gryfikacja) polega na świadomym wykorzystywaniu elementów i technik znanych z gier w aspektach życia, które w klasycznych warunkach nie mają z grami nic wspólnego. Zjawisko to jest widoczne między innymi na płaszczyźnie zawodowej, gdzie służy: wyzwalaniu kreatywności, pobudzaniu do nauki nowych umiejętności, zachęcaniu do poszukiwania najlepszych rozwiązań dla pojawiających się problemów, budowaniu nawyków, kształtowaniu pozytywnych postaw, podnoszeniu efektywności, zwiększaniu lojalności oraz wpływaniu na zaangażowanie i motywację pracowników.

W tym celu wykorzystuje się tak zwaną mechanikę gier, na którą składają się na przykład: kooperacja, podział zabawy na etapy, przydzielanie zadań do wykonania, poziomy trudności, kolekcjonowanie punktów, rankingi, nagrody i odznaki za osiągnięcia oraz paski postępu (pokazujące, ile brakuje danej osobie, żeby wejść na kolejny poziom). W rezultacie poszczególni członkowie zespołu stają się „graczami”, współzawodnikami, którzy angażują się w rozgrywkę oraz konkurują ze sobą.

Sprawdź już teraz na czym polegają programy motywacyjne wspierające rozwój pracowników i wyniki biznesowe firmy

Nagrody jako narzędzie wpływania na zaangażowanie pracowników

Systemy nagród to kolejna propozycja na budowanie motywacji pracowników. Bonusy wręczane za odnoszenie większych lub mniejszych sukcesów, to sprawdzona metoda na podziękowanie oraz docenienie wysiłków i uzyskanych wyników, ale także forma zachęcenia do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego oraz zaangażowania w życie organizacji, której jest się częścią. Jeśli strategia nagradzania zostanie prawidłowo zaprojektowana, przekazywane pracownikom benefity staną się konkretną korzyścią za osiągnięcie określonych celów, zmotywują do podnoszenia kwalifikacji, zbudują lojalność, zwiększą satysfakcję z pracy oraz pokażą, które zachowania są pożądane. Ważne, aby oferowane nagrody były zgodne nie tylko z misją, wizją oraz wartościami firmy, ale też stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby członków zespołu.

Zastosowanie grywalizacji w HR i systemów nagród jest niczym otwarcie kolejnego rozdziału w księdze motywacyjnych strategii, oferujące świeże spojrzenie na zagadnienie, jakim są metody wpływania na zaangażowanie pracowników. Gdy tradycyjne, stosowane dotychczas sposoby przestają przynosić oczekiwane rezultaty, charakteryzowane podejścia wnoszą dynamikę i nową energię do funkcjonowania organizacji, kreując środowisko pracy, w którym na drodze do rozwoju zatrudnionych liczy się dobra zabawa oraz zdrowe współzawodnictwo pomiędzy współpracownikami.

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformation Director
Psycholog społeczny. Ekspert w zarządzaniu strategią HR i B+R, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Doświadczony menedżer i dyrektor odpowiedzialny za procesy personalne i cykl życia pracownika w organizacjach. Przez ponad 15 lat zajmuje się badaniem dynamiki organizacyjnej i postaw pracowników. Przeprowadził liczne badania i analizy w dziedzinach psychologii zachowań konsumenckich, badań technologicznych i ich wpływu na ludzi, a także cyfrowych doświadczeń pracowników. Autor kilku artykułów na temat zarządzania ludźmi, przywództwa i digitalizacji HR. Orędownik Evidence Based oraz stosowania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS (HR oparty na danych, analityka HR), z zainteresowaniami zawodowymi skupionymi na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Kieruje projektami wykorzystującymi People Analytics i BIG DATA w procesach Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab i LUX MED Benefity odpowiada za badania i rozwój, projekty badawcze, analizy oraz projektowanie rozwiązań wspierających działalność biznesową, w tym badania jakościowe, ilościowe oraz ewaluacyjne. Członek zespołu projektowego w projekcie "Human-Centric BI and AI Solution for Human Resource Management", gdzie opracował algorytmy umożliwiające przetwarzanie szerszego zakresu danych („miękkie” HR) oraz projektował i realizował badania ewaluacyjne dotyczące reakcji na koncepcję cyfrowego rozwiązania.