Narzędzia motywacji pracowników w zespole wielopokoleniowym

W środowisku zawodowym różnorodność wiekowa staje się integralnym elementem funkcjonowania zespołów. Zapraszamy do zgłębienia tajemnic skutecznego kierowania grupą o zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym. Artykuł wnikliwie analizuje, jak różnice generacyjne mogą stanowić dynamiczną siłę napędową, a nie być wyzwaniem, jednocześnie prezentując praktyczne wskazówki dla liderów, by zharmonizować potencjał każdego pokolenia. Zapewnij sobie skuteczną receptę na sukces, zgłębiając sprawdzone strategie motywacyjne, przyjmując elastyczne podejście do zróżnicowania wiekowego oraz korzystając z konkretnych przykładów efektywnego zarządzania wielopokoleniowym zespołem.

Ze względu na obecne trendy demograficzne multigeneracyjność staje się standardem na współczesnym rynku pracy. Współpracują ze sobą osoby, które dopiero co skończyły studia oraz pracownicy z długim stażem – różniący się hierarchią wartości, formami komunikacji, stylem uczenia się, czy priorytetami w życiu zawodowym i prywatnym. Organizacje, które stoją przed wyzwaniem polegającym na kierowaniu zespołem o zróżnicowanej strukturze wiekowej, szukają sprawdzonych sposobów, aby robić to umiejętnie i tym samym osiągać wytyczone cele.

Jak powinno wyglądać skuteczne zarządzanie multigeneracyjne, także w zakresie oddziaływania na zaangażowanie? O czym trzeba pamiętać, jeśli chce się w długotrwałej perspektywie zwiększyć motywację pracowników w różnym wieku? Oto kilka sugestii i wskazówek!

Różnice między pokoleniami – różnice w doborze motywatorów

Wielopokoleniowy zespół to ogromna szansa dla każdej organizacji, zwłaszcza jeśli jego członkowie są odpowiednio zmotywowani i mają wspólne cele, do których osiągnięcia konsekwentnie dążą. Trzeba tylko dostrzec oryginalność jednostek, ich unikalne cechy, zdolności, talenty, czy poglądy. W rezultacie możliwe okaże się świadome czerpanie z atutów specyficznych dla każdego pokolenia, a pracownicy będą mogli się wzajemnie uzupełniać podczas realizacji powierzonych im projektów. Wystarczy stworzyć odpowiednie środowisko pracy i zdać sobie sprawę z tego, że zrozumienie tych różnic i ich umiejętne wykorzystanie może zdziałać wiele dobrego. Różnorodność to wielka siła, nie warto jej zatem ignorować!

Jak wybrać skuteczne instrumenty motywowania pracowników?

Już teraz wiesz, że różnice generacyjne wpływają na preferencje i oczekiwania pracowników w zakresie atrakcyjnych dla nich świadczeń dodatkowych i motywatorów. Dlatego oferta nagród oraz narzędzi motywacyjnych powinna być nie tylko bogata, ale też różnorodna i w efekcie uniwersalna. Dobrym pomysłem okazuje się na przykład inwestowanie w dające swobodę wyboru przedpłacone karty podarunkowe – zgromadzone na nich środki pieniężne każdy może przeznaczyć na dowolny cel. Benefity, które zainteresują młodych to między innymi: elastyczny czas pracy, dostęp do nowoczesnych technologii, czy programy rozwoju zawodowego. Z kolei zatrudnieni z długim stażem zapewne ucieszą się z ubezpieczenia, pakietu medycznego, wsparcia w zakresie zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym albo możliwości partycypacji w procesie podejmowania kluczowych decyzji.

Skąd pracodawca może czerpać wiedzę na ten temat? Szczegółowych i wiarygodnych informacji dostarczają chociażby badania poziomu satysfakcji – ankiety, czy rozmowy w cztery oczy. Dzięki temu lider ma szansę wsłuchać się w głos podwładnych i dowiedzieć się, co jest ważne dla jego pracowników, a co znajduje się w ich przypadku na drugim planie. W ten sposób członkowie zespołu poczują się ważni, docenieni i wysłuchani, co bez dwóch zdań pozytywnie wpłynie na ich morale.

Funkcja lidera w motywowaniu członków zespołu wielopokoleniowego

Lider zespołu składającego się z reprezentantów różnych pokoleń musi stawić czoła wymagającemu zadaniu. Jaką powinien przyjąć postawę, żeby skutecznie motywować zarówno młodsze, jak i starsze osoby? Kluczem do sukcesu jest oczywiście dostosowanie narzędzi motywacyjnych do potrzeb oraz aspiracji konkretnych grup wiekowych, a więc zindywidualizowane podejście.

Lider musi znajdować się poza jakimikolwiek podziałami, ma wspierać dialog międzypokoleniowy, promować integrację współpracowników, uwzględniać różne perspektywy, jak również propagować tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, zaufaniu i wymianie doświadczeń. Aby to się udało, powinien uznać za priorytet: elastyczność, wyrozumiałość, empatię, nieuleganie stereotypom, niedyskryminowanie ze względu na wiek, a także otwartość na nowe pomysły i sugestie. Nie opłaca się polegać wyłącznie na starych, sprawdzonych metodach. Koniecznością staje się wychodzenie naprzeciw i zapomnienie o postępowaniu w zgodzie z utartymi schematami – prym powinna wieść kreatywność i przełamywanie barier.

Motywowanie jako ważny element zarządzania multigeneracyjnym zespołem

Dlaczego troska o motywację zatrudnionych odgrywa w praktyce tak istotną rolę? Jakie rezultaty można uzyskać, dopasowując motywatory nie tylko do rzeczywistych potrzeb pracowników, ale też biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie wiekowe? Wśród korzyści, które mają największe znaczenie, wymienia się:

  • zaspokojenie indywidualnych oczekiwań każdej z osób,

  • większe zaangażowanie jednostek wpływające na lepszą wydajność całej grupy,

  • zlikwidowanie u zatrudnionych poczucia braku docenienia,

  • efektywniejsze wykorzystanie potencjału drzemiącego w poszczególnych pracownikach,

  • poprawę atmosfery w miejscu pracy,

  • lepszą współpracę pomiędzy członkami jednego zespołu,

  • wzrost lojalności pracowników przyczyniający się do zatrzymania ich w firmie na dłużej,

  • kształtowanie wizerunku pracodawcy, który szanuje różnorodność.

Już teraz wybierz idealne narzędzia motywacji dla swoich podwładnych i na własne oczy zobacz, jakie mają mocne strony!

 

Arkadiusz Kamiński
Arkadiusz Kamiński
HR Digital Transformations Director
Psycholog społeczny. Ekspert ds. budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, certyfikowany asesor (AC/DC) oraz HRBP. Wieloletni manager i dyrektor odpowiadający za procesy personalnie i cykl życia pracownika w organizacji. Od ponad 15 lat badacz organizacji i postaw pracowników, badacz UX. Realizował wiele badań i analiz z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Zwolennik doktryny Evidence Based oraz wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w HR. Wykładowca SWPS (HR oparty na danych, Analityka HR), obszar jego zainteresowań zawodowych skoncentrowany jest na nowych technologiach i ich zastosowaniu w funkcjonowaniu organizacji. Prowadzi projekty wykorzystujące People Analytics oraz duże zbiory danych Big Data w procesie Business Intelligence (BI). W Carrotspot Lab odpowiada za projekty badawcze, analizy i projektowanie rozwiązań wspierających biznes.