Realizujemy badania organizacyjne przy wykorzystaniu rzetelnych narzędzi badawczych CMVI 360 i CMVI w wersjach modułowych.

Są to standaryzowane narzędzia pozwalające ocenić poziom motywacji, zaangażowania i lojalności pracowników, by otrzymane wyniki przekuć na wymierne korzyści dla całej organizacji.

Monitorowanie zadowolenia pracowników i wpływanie na jego zwiększenie jest najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie stabilnej wewnętrznej motywacji i zaangażowania pracowników, lojalności wobec pracodawcy, a nawet chęci do rozwoju i samodzielności w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Carrotspot Motivation Value Index (CMVI) jest narzędziem diagnostycznym stworzonym przez naukowców z SWPS i zespół Carrotspot LAB. Służy do pomiaru zadowolenia pracowników, ale docelowo wspiera optymalizację procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

CMVI 360 ma charakter wszechstronny i wielowymiarowy. Pozwala opisać poziom satysfakcji pracowników w zakresie aż 16 różnych aspektów. Dotyczą one:

  • działania firmy jako całości (10 podskal)

  • funkcjonowania zespołu, w którym dana osoba pracuje (3 podskale)

  • odczuć konkretnej osoby (3 podskale)

Oferta rynkowa badań różni się od CMVI znacząco! Nasz Carrotspot Motivation Value Index wyraźnie i celowo o wyróżnia trzy odrębne wymiary:

  • Firma i jego podskale - pracownik w otoczeniu organizacji

  • Zespół i jego podskale — środowisko, w ramach którego pracownik działa

  • Ja i jego podskale - odczucia opisujące osobę wypełniającą kwestionariusz

W konstruowaniu CMVI udział brali psychologowie z SWPS, praktycy HR oraz eksperci od psychometrii i statystyki. To badanie jest przede wszystkim zwalidowane i oparte o realną i praktyczną wiedzę.

Zespół projektowy SWPS i Carrotspot LAB

Badanie kwestii tak złożonych jak choćby motywacji pracowników do rozwoju i budowania zaangażowania to podstawa skutecznego wzrostu organizacji. Optymalizacja procesów w firmie oparta o rzetelną wiedzę to gwarancja rozsądnego zarządzania personelem i zadaniami.

Jeżeli interesuje Cię badanie tematyczne, czyli oparte o moduły Dobrostan, Zaangażowanie i Motywacja, Kultura organizacyjna - Zarządzanie talentami lub Barometr Efektywności, przeczytasz więcej tu:

Jeżeli chcesz przeprowadzić badanie CMVI 360 i zanalizować wszystkie obszary i skale, kliknij i dowiedz się więcej: