Badanie organizacyjne CMVI 360

  • Zmierzysz poziom zaangażowania swoich pracowników i poznasz metody na jego wzrost

  • Poznasz 16 różnych kluczowych obszarów funkcjonowania Twojej firmy w trzech podskalach

  • Będziesz mieć dane do optymalizacji procesów, zadań, programów motywacyjnych!

  • Podejmiesz najlepsze decyzje!

Monitorowanie zadowolenia pracowników i wpływanie na jego zwiększenie jest najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie stabilnej wewnętrznej motywacji i zaangażowania pracowników, lojalności wobec pracodawcy, a nawet chęci do rozwoju i samodzielności w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Carrotspot Motivation Value Index (CMVI) jest znormalizowanym narzędziem, powstałym w wyniku współpracy naukowców z SWPS oraz praktyków HR i biznesu, służącym do pomiaru zadowolenia pracowników, ale mającym docelowo wspierać optymalizację procesów zarządzania w przedsiębiorstwach.

CMVI ma charakter wszechstronny i wielowymiarowy. Pozwala opisać poziom satysfakcji pracowników w zakresie aż 16 różnych aspektów. Dotyczą one:

  • działania firmy jako całości (10 podskal)

  • funkcjonowania zespołu, w którym dana osoba pracuje (3 podskale)

  • odczuć konkretnej osoby (3 podskale)

Konstrukcję CMVI oparliśmy o dwa filary. Pierwszy – teoretyczny, czyli dedukcyjny – to teoria naukowa, drugi - empiryczny – to praktyka przekuwania pierwszego na żywe dane. W obydwu przypadkach podczas prac siły łączyli naukowcy, psychologowie oraz praktycy z działów HR.

Nasze badanie od innych podobnych usług na rynku odróżnia bardzo świadome i wyraźne wyszczególnienie trzech aspektów oceny: dotyczących przedsiębiorstwa jako całości (wymiar Firma i jego podskale), zespołu w ramach którego pracownik działa (wymiar Zespół i jego podskale) oraz ocen i odczuć opisujących osobę wypełniającą kwestionariusz (wymiar Ja i jego podskale).

Pozwala to na znacznie bardziej odpowiedzialną interpretację wyników i pogłębione zrozumienie źródeł (nie)zadowolenia danego pracownika czy determinant (braku) skuteczności działania jakiegoś zespołu w przedsiębiorstwie.