Ochrona sygnalistów

 • Będziesz działać zgodnie z obowiązującym prawem

 • Poznasz opinie, lęki i bolączki swojego zespołu

 • Zareagujesz zawczasu na nadużycia i zapobiegniesz krzywdzie bądź łamaniu prawa

Co ma sygnalista w firmie?

Sygnalista w firmie ma mieć możliwość złożyć zgłoszenie komfortowo i bezpiecznie - najlepiej jeśli firma dysponuje narzędziem łatwym do wykorzystania i gwarantującym bezpieczeństwo, np. niewymagającym wizyty w firmie.

Od grudnia 2021 w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa o ochronie praw sygnalistów. Na jej mocy przedsiębiorcy są zobowiązani do umożliwienia anonimowego komunikowania nadużyć bądź podejrzenia łamania prawa w organizacji. Kluczowe jest tu słowo “anonimowy” - ze względu na wrażliwość informacji oraz obawę przed represjami każdy pracownik, a także stażysta i wolontariusz niepobierający wynagrodzenia i niebędący pracownikiem, muszą mieć szansę na złożenie anonimowego zawiadomienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Prześlij zapytanie!

Czy ochrona sygnalistów obejmie Twoją firmę?

Choć Polska póki co nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku wdrożenia unijnego prawa, prawnicy doradzają, by nie zwlekać z przygotowaniem procedur i przystosowaniem infrastruktury pod dyrektywę, a w chwili, gdy zacznie obowiązywać także u nas, jedynie zmodyfikować je i dostosować do faktycznego kształtu.

Moduł wniosków zawiera zgodną z wytycznymi funkcjonalność składania anonimowego wniosku - nawet administrator nie ma dostępu do danych!

Chcesz zobaczyć, jak działa ochrona sygnalistów na Carrotspot?


Zobacz, z jakimi programami integruje się Carrotpot:

 • Symfonia

 • SAP

 • Okta

 • Enova 360

 • Moodle

 • QNT

 • Teta

 • Outlook

 • Microsoft Teams

 • Microsoft 365

 • Azure

 • Slack

 • autorskie CMS-y

 • różne CRM-y

 • ...i wiele innych