Rozwój pracowników i ich zaangażowania

By wspierać rozwój kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie pracowników w realizację celów - i tych biznesowych, i rozwojowych - powołaliśmy do życia marchewkową grywalizację. Jesteśmy w stanie zaproponować indywidualne rozwiązanie, specjalnie dla Was, dla Ciebie.

Dzięki naszej grywalizacji:

 • Wyposażysz swoich managerów w narzędzie, dzięki któremu będą mogli stawiać pracownikom i zespołom cele, monitorować wyniki i motywować do rozwoju

 • Wzmocnisz zespołowy potencjał pracowników przez współpracę i dzielenie się wiedzą

 • Ocenisz i stworzysz indywidualne ścieżki kariery na podstawie transparentnej informacji o wynikach pracownika czy zespołu

 • Skorzystasz z naszej grywalizacji do rozwoju pracowników, zdobywania przez nich kompetencji i osiągania postawionych celów biznesowych

Zobacz film video o grywalizacji Carrotspot, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - spotkajmy się na demo!

Cele rozwojowe i ocena pracowników

Dzięki dobrze postawionemu celowi wiadomo na czym trzeba się skoncentrować, co usprawnić i jakie są przeszkody. Wyznaczanie celów umożliwia skoncentrowanie się na właściwych zadaniach, daje długookresową wizję i krótkookresową motywację, pomaga również zorganizować zasoby. Cele stają się wyzwaniem i uwalniają energię konieczną do podjęcia działań.

Ocena pracowników na Carrotspot nie ma nic wspólnego ze znanymi Wam sformalizowanymi narzędziami oceny. Za to nasza formuła oceny pozwala na faktyczną ocenę aktywności z punktu widzenia trzech parametrów: pracownik, zespół, organizacja.

Managerowie, pytani o percepcję oceny rocznej, często wspominają o dyskomforcie - już samo słowo "ocena" niekoniecznie dobrze się kojarzy. Zależało nam, by odczarować ten nie(d)oceniany wyraz i nadać mu bardziej pozytywny odcień. Ocena roczna pracownika z platformą Carrotspot jest procedurą wygodną, przyjemną i, co najważniejsze, przekładającą się na faktyczny rozwój pracownika i zespołu.

Dzięki naukowemu podejściu i wiedzy psychologicznej stworzyliśmy przestrzeń, w której ocenianie daje kopa do wzrostu - usystematyzowaliśmy proces stawiania jasnych celów i transparentnego rozliczania się z nich, dlatego: maleje stres związany z oceną roczną, wzrasta motywacja do realizacji zadań, a tym samym satysfakcja z pracy i poczucie przynależności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Prześlij zapytanie!

Carrotspot Agile Assessment Model (CAAM) to podejście, dzięki któremu zyskujemy zwinność w zarządzaniu motywacją w tym procesem oceny ale także możliwość wyznaczania celów rozwojowych, które są techniką silnie powiązaną z feedbackiem managerskim i dają pracownikowi oraz managerowi możliwość planowania ścieżek rozwojowych, niekoniecznie opartych o drogie szkolenia i certyfikacje.

Więcej na temat Carrotspot Agile Assessment Model (CAAM) – Czyli zwinnego i elastyczne podejścia do ocen okresowych pracowników i rozwoju pracowników dowiesz się z eksperckiego artykułu ze strefy Carrotspot LAB.

Carrotspot Agile Assessment Model (CAAM)

Jeżeli chcesz zobaczyć jak to działa w praktyce, umów się na demo!


Zobacz, z jakimi programami integruje się Carrotpot:

 • Symfonia

 • SAP

 • Okta

 • Enova 360

 • Moodle

 • Teta

 • QNT

 • Outlook

 • Microsoft Teams

 • Azure

 • Microsoft 365

 • Slack

 • autorskie CMS-y

 • różne CRM-y

 • ...i wiele innych