Rozwój pracowników i ich zaangażowania

By wspierać rozwój kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie pracowników w realizację celów - i tych biznesowych, i rozwojowych - powołaliśmy do życia marchewkową grywalizację. Jesteśmy w stanie zaproponować indywidualne rozwiązanie, specjalnie dla Was, dla Ciebie.

happy persons slider background

Dzięki naszej grywalizacji:

dashed line
{( image:url ?? 'happy team' }}

Wyposażysz swoich managerów w narzędzie, dzięki któremu będą mogli stawiać pracownikom i zespołom cele, monitorować wyniki i motywować do rozwoju

{( image:url ?? 'happy team' }}

Wzmocnisz zespołowy potencjał pracowników. Pracownicy podniosą kwalifikacje poprzez współpracę. dzielenie się wiedzą z różnorodnych stanowisk i działów firmy.

{( image:url ?? 'happy team' }}

Ocenisz i stworzysz indywidualne ścieżki kariery na podstawie transparentnej informacji o wynikach pracownika czy zespołu uzyskanego z prowadzonych działań z Carrotspot.

{( image:url ?? 'happy team' }}

Skorzystasz z naszej grywalizacji do rozwoju pracowników, zdobywania przez nich kompetencji i osiągania postawionych celów biznesowych.

Cele rozwojowe i ocena pracowników

Dzięki dobrze postawionemu celowi wiadomo na czym trzeba się skoncentrować, co usprawnić i jakie są przeszkody. Wyznaczanie celów umożliwia skoncentrowanie się na właściwych zadaniach, daje długookresową wizję i krótkookresową motywację, pomaga również zorganizować zasoby. Cele stają się wyzwaniem i uwalniają energię konieczną do podjęcia działań.

Obejrzyj jak wygląda grywalizacja z Carrotspot

Dzięki naukowemu podejściu i wiedzy psychologicznej stworzyliśmy przestrzeń, w której ocenianie daje kopa do wzrostu - usystematyzowaliśmy proces stawiania jasnych celów i transparentnego rozliczania się z nich, dlatego: maleje stres związany z oceną roczną, wzrasta motywacja do realizacji zadań, a tym samym satysfakcja z pracy i poczucie przynależności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Umów się w wybranym terminie na demo!

Ocena pracownicza, a Carrotspot Agile Assessment Model

Ocena pracownicza to jedno ze standardowych narzędzi stosowanych w ramach procesu zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Opiera się na ustalonych w danej firmie kryteriach, pozwalających wieloaspektowo ocenić pracę wykonywaną przez konkretnego pracownika, a także jego umiejętności, kompetencje i osiągnięcia.

Carrotspot Agile Assesment Model

Carrotspot Agile Assessment Model to podejście, dzięki któremu zyskujemy zwinność w zarządzaniu motywacją w tym procesem oceny ale także możliwość wyznaczania celów rozwojowych, które są techniką silnie powiązaną z feedbackiem managerskim i dają pracownikowi oraz managerowi możliwość planowania ścieżek rozwojowych, niekoniecznie opartych o drogie szkolenia i certyfikacje.


Więcej na temat Carrotspot Agile Assessment Model (CAAM) – Czyli zwinnego i elastyczne podejścia do ocen okresowych pracowników i rozwoju pracowników dowiesz się z eksperckiego artykułu ze strefy Carrotspot LAB.

Zobacz, z jakimi programami integruje się Carrotpot:

  • Symfonia

  • SAP

  • Okta

  • Enova 360

  • Moodle

  • Teta

  • QNT

  • Outlook

  • Microsoft Teams

  • Azure

  • Microsoft 365

  • Slack

  • autorskie CMS-y

  • różne CRM-y

  • ...i wiele innych

Na dzień dobry proponujemy marchewkowe ciasteczko do Twojej przeglądarki. OK? Kliknij tutaj żeby dowiedzieć się więcej.