Badanie CMVI w wersji modułowej

Nie każda firma potrzebuje wielopoziomowego badania angażującego wszystkie działy i poziomy zarządzania, by wykonać badanie poziomu zaangażowania. Czasem wystarczy analiza fragmentu. Takim organizacjom eksperci Carrotspot oferują standaryzowane badania - CMVI to również narzędzie modułowe dające szeroką możliwość zastosowania np. w poniższych obszarach:

Moduł DOBROSTAN (WELLBEING)

Badanie zadowolenia pracowników i ich poczucia szczęścia jest skoncentrowane na kluczowych aspektach związanych z samopoczuciem pracowników w organizacji. Dobrostan w pracy jest silnie powiązany ze zdrowiem psychicznym i fizycznym pracowników na każdym stanowisku.

Narzędzie pozwala spojrzeć na dobrostan pracowników całościowo. Analizuje pozytywne skutki, takie jak: wellbeing oraz zadowolenie z pracy, oraz negatywne aspekty, takie jak: wypalenie zawodowe oraz negatywne emocje w pracy czy poczucie sensu i kompetencji.

Wyniki mogą posłużyć do zapobiegania występowaniu negatywnych skutków wypalenia zawodowego, jak absencja i rotacja pracowników, ale również do precyzyjnego zaprojektowania strategii wellbeingowej, czyli wzmocnienia działań oferowanych przez organizację dążących do poprawy kondycji psychofizycznej pracowników.

Przykładowy fragment raportu - Wellbeing

Moduł ZAANGAŻOWANIE I MOTYWACJA

Zaangażowanie i motywacja to najbardziej znane konstrukty używane w procesie zarządzania procesami ludzkimi w organizacji. Wpływają bezpośrednio na wykonywaną pracę. Niskie zaangażowanie pracowników jest często predykatorem niezadowolenia z pracy i jest powiązane z chęcią zmiany miejsca zatrudnienia. Niska motywacja w wykonywaniu obowiązków wpływa na absencję pracowników i zaniedbywanie powierzonych zadań.

Powszechnie korzystanie z możliwości pracy w trybie zdalnym (lub hybrydowym) zmusza firmy do nowej organizacji pracy, która pozwoli na efektywne realizowanie celów.

Badanie pozwala zdiagnozować poziom obecnego zadowolenia u pracowników z różnych aspektów pracy w danej organizacji. Analizuje miejsca, które wymagają uwagi zarządzających osób, i daje rekomendacje mające na celu poprawę komunikacji oraz relacji w zespole.

Przykładowy fragment raportu - Zaangażowanie i Motywacja

Moduł KULTURA ORGANIZACYJNA - ZARZĄDZANIE TALENTAMI

Każda organizacja ma swoją unikatową specyfikę działania, rozwiązywania problemów, definiowania celów czy tworzenia klimatu emocjonalno-społecznego.

Jeżeli chcesz spojrzeć na swoją organizację z „lotu ptaka” i zobaczyć mocne i słabe strony – to badanie jest dla Ciebie!

Stworzyliśmy narzędzie bardzo precyzyjnie analizujące firmę na 16 różnych obszarach, które bezpośrednio przekładają się na efektywność i skuteczność realizowanych działań i celów.

Niezwykle istotnym działaniem poprzedzającym każdą zmianę w organizacji powinna być diagnoza. To dzięki niej wiemy, co konkretnie mamy usprawnić, i to dzięki niej możemy przedstawić precyzyjnie wskaźniki naszego sukcesu i wyznaczyć cele. Niezależnie, czy to będzie mały projekt, czy duży program, a może cała strategia HR, to praca na rzetelnych danych zawsze się opłaca.

Zaletą badania jest to, że pokazuje ono organizację z trzech punktów widzenia: firmy jako całości, zespołu i samych pracowników. Wszystkie pytania są wyselekcjonowane i służą do stworzenia konkretnych rozwiązań i rekomendacji.

Moduł BAROMETR EFEKTYWNOŚCI

To narzędzie typu pulse check służy do pomiaru zadowolenia pracowników, ale docelowo wspiera optymalizację procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. Dlatego też opiera się na szerokich podstawach teoretycznych nawiązujących do badań dotyczących relacji pomiędzy satysfakcją pracowników a efektywnością ich rzeczywistego działania w środowisku pracy.

Realizując badanie, otrzymujesz również wskaźnik typu eNPS (employee Net Promoter Score) skoncentrowany na talentach w Twojej organizacji.

Czas realizacji badania wynosi jedynie około 3 min. dla pracownika. Rekomendujemy to narzędzie zwłaszcza firmom będącym w procesie zmiany oraz tym, które ciągle się doskonalą i dokonują ewaluacji zmian.

Realizujemy również szybkie badania typu Pulse Check. Wykorzystujemy je jako blok ewaluacyjny przy badaniach organizacyjnych a także jako proste narzędzie do szybkiego pomiaru wybranych aspektów w firmie.

Dzięki badaniom organizacyjnym zdiagnozujesz wrażliwe dla firmy lub działu obszary. Zdobędziesz wiedze dotyczącą ich źródła i specyfiki. Sprawnie wyeliminujesz główne bariery i zwiększysz wydajność procesów zachodzących w firmie oraz satysfakcje i zaangażowanie twoich pracowników.

Fragment raportu - Pulse Check

Nasze badania i analizy pozwalają również szybko i trafnie zidentyfikować ograniczenia organizacyjne, które są jednym z większych stresorów współczesnych firm.

Fragment raportu - Ograniczenia organizacyjne

Badania organizacyjne i people analytics to nie tylko bariery i luki wymagające naprawy, to również dobre i mocne strony organizacji. Rzetelna identyfikacja tych obszarów i świadomość mocnych stron jest podstawą tworzenia skutecznych i odpowiedzialnych strategii employer brandingowych bez ryzyka wystąpienia dysonansu poznawczego wśród pracowników.

Kwestie takie jak motywacja pracowników badania są w stanie przedstawić w obrazowy sposób - dzięki temu zrozumienie potrzeb i barier w budowaniu zaangażowanych zespołów jest łatwiejsze.

Fragment raportu - Mocne strony organizacji